Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Maja Dragun

Individuacija i integracija: od fragmentarnih slika do simbola cjeline : Bazirano na psihoanalitičkom učenju C. G. Junga

  • Nakladnik: Naklada Jurčić
  • 11/2016.
  • 199 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789532450859
  • Cijena: 15.93 eur
    Preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro
  • Cijene knjiga su informativnog karaktera, navodimo prvu cijenu po izlasku knjige iz tiska. Preporučamo da cijene i dostupnost knjiga provjerite kod nakladnika ili u knjižarama! Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Svrha ove knjige je doprinijeti boljem razumijevanju Jungove psihoanalize i arhetipologije. U početnom dijelu knjige razloženi su osnovni pojmovi kojima se Jung u svojim djelima služio: kolektivno nesvjesno, simbol, arhetip, sjena, anima-animus, Jastvo, individuacija itd.

Nadalje, ova knjiga osvjetljava Jungovu psihoanalizu kao koncept koji nije samo psihoanaliza na razini pojedinca (snovi, psihički fragmenti, integracija) - već koncept koji uvelike zadire u područja mitologije, religije, ezoterije i mistike, a također i u kulturalne i civilizacijske zasade čovječanstva. Jungova psihoanaliza i arhetipologija prodiru duboko u korijene antropoloških struktura imaginacije, otkrivaju univerzalne simbole i arhetipove presudne za nastanak, izgradnju i razvitak religijskih, kulturalnih i civilizacijskih sustava. Ljudska imaginacija od parcijalnih, dualističkih, politeističkih simbola napreduje ka monoteističkim, monističkim, panteističkim i holističkim simbolima cjeline.

Ključan spoznajni moment ove knjige je u uočavanju dubokog paralelizma između osobnog »projekta« individuacije i kulturalnih procesa sazrijevanja i sintetiziranja imaginarnih predodžbi koji se očituje u povijesnoj transformaciji struktura imaginacije od parcijalnih slika ka simbolima cjelovitosti. S te strane knjiga predstavlja pomak u razumijevanju Jungove psihoanalize, barem na našim prostorima - s psihoanalitičkog diskursa fokusiranog na pojedinca ka integralnoj viziji psihoanalitičke efikasnosti u razotkrivanju kako osobnih tako i mitoloških, religijskih, ezoterijskih, mističkih i kulturalnih struktura, te u razumijevanju njihovog procesa transformacije kroz povijest.

Uvid u te strukture transparentno i sistematično je izložen u ovoj knjizi, bez pretenzija na dokazivanje istine koja bi bila univerzalno prihvatljiva - već kao prezentacija »jedne od mogućih priča«, jednog specifičnog »ključa za odgonetavanje misterija ljudske psihe«, odnosno jednog viđenja kako individualnog tako i univerzalnog puta transformacije i integracije - koji se očituje kako u životu pojedinaca tako i u povijesti čovječanstva.

Ova knjiga nastaje na temelju magistarske radnje pod naslovom »Psihoanalitički pristup religiji u djelima C. G. Junga« (2004). Osnovne ideje koje su bile razrađene u magisteriju ažurirala sam i obogatila novim spoznajama, gledištima i paralelama s drugim sličnim duhovnim i intelektualnim konceptima, te sam naglasak stavila na uočavanje univerzalne primjenjivosti Jungovog psihoanalitičkog diskursa kako na psihičke procese pojedinaca tako i na kulturalne antropološke strukture i sustave.


Jungova psihoanaliza je u današnjem vremenu vrlo aktualna i popularna. Zastupljena je u različitim novim psihološkim školama (naročito u transpersonalnoj psihologiji'). U new age duhovnosti ona predstavlja jedan od idejnih temelja, i često je uklopljena u različita new age učenja i prakse (Pathwork, Univerzalna kršćanska gnostička crkva, Škola lucidnog sanjanja itd.). Također, Jungova psihoanaliza se poučava diljem svijeta n& International Association for Jungian Studies (IAJS) - koji objavljuju časopis International Journalfor Jungian Studies. Postoje i brojna druga Jungovska međunarodna udruženja, studiji, fondacije, časopisi, web stranice; tako da C. G. Jung u današnjem vremenu nije zaboravljen, već je utjecaj njegovog rada itekako prisutan u današnjoj zapadnoj kulturi.

Unatoč postojanju brojnih drugih psiholoških i psihoanalitičkih škola, učenja, pristupa i terapija u današnjem svijetu (freudovska i lakanovska psihoanaliza, gestalt-psihologija, neuro-lingvističko programiranje, bihevioralna i kognitivna terapija itd.), fokus ove knjige je u potpunosti posvećen jungovskoj psihoanalizi te njezinim kako individualnim tako i kulturalnim reperkusijama - od uvida u fragmentarne psiho-kozmičke slike do njihovog postupnog sintetiziranja i stapanja u psihološki i kulturalno djelotvorne simbole cjeline koji predstavljaju ključ za integralno čitanje pojedinca i kulture.

Maja Dragun

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –