Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Trpimir Vedriš

The Saints of Rome : Diffusion and Reception from late Antiquity to the Early Modern Period

  • Nakladnik: Leykam international
  • 01/2023.
  • 326 str., meki uvez
  • ISBN 9789533401355
  • Cijena: 30.00 eur
  • Cijene knjiga su informativnog karaktera, navodimo prvu cijenu po izlasku knjige iz tiska. Preporučamo da cijene i dostupnost knjiga provjerite kod nakladnika ili u knjižarama! Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Zbornik je proizašao iz skupa održanog u Rimu, u Mađarskoj akademiji, 4. i 6. listopada 2017. Konferenciju su zajednički organizirali Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca i Mađarsko hagiografsko društvo. 

Rimski sveci uvijek su bili među najčašćenijim i najpopularnijim nebeskim zaštitnicima u kršćanskom svijetu, usađujući plemeniti ozračje univerzalnosti i integracije u novonastale kršćanske kulture. Od apostola i ranokršćanskih mučenika preko srednjeg do ranog novog vijeka i dalje, tekstualna i materijalna diseminacija rimskih svetaca značajno je utjecala na širenje i razvoj kulta svetaca uopće. Sveci koji su živjeli u Rimu (od Brigite Švedske do Katarine Sijenske i od Francesce Ponziani do Filippa Nerija) bili su uzori u cijelom kršćanskom svijetu. Posttridentski rimski kultovi koje je širila Družba Isusova i oživljavanje štovanja mučenika iz katakombi donijeli su do novog procvata u svjetskom kultu svetaca Rima u ranom novom vijeku.

***

This volume arose from the Sixth Hagiotheca Conference held in Rome, at the Accademia d’Ungheria in Roma, on 4-6 October 2017. It was co-organized by the Croatian Hagiography Society Hagiotheca (represented by Ana Marinković and Trpimir Vedriš from the University of Zagreb) and the Hungarian Hagiography Society (represented by Gábor Klaniczay and Marianne Sághy from the Central European University, Budapest). 

The saints of Rome have always been among the most venerated and the most popular heavenly patrons in Christendom, grafting the noble air of universality and integration into emerging Christian cultures. From the apostles and Early Christian martyrs through the Early Modern period and beyond, the textual and material dissemination of Roman saints significantly impacted the rise of the cult of saints.  The saints living in Rome (from Bridget of Sweden to Catherine of Siena and from Francesca Ponziani to Filippo Neri) were role models all over the Christian world. Post-Tridentine Roman cults spread by the Society of Jesus and the revival of catacomb cults brought a new wave in the worldwide cult of the saints of Rome in the early modern period.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –