Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Srećko Jelušić

Ogledi o nakladništvu

  • Nakladnik: Naklada Ljevak
  • 05/2012.
  • 188 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789533034836
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Knjiga sustavno i konzistentno razlaže problematiku nakladništva, nalazeći teorijska uporišta u suvremenoj literaturi na stranim jezicima i dajući pritom primjere iz hrvatskoga nakladništva, čime teorijski pristup kvalitetno prožima konkretnim praktičnim iskustvima. Time spaja dvije odrednice nakladništva, predstavljajući ga i kao akademsku disciplinu i kao praktičnu djelatnost.

Autor tematski i kritički predstavlja najvažnije i najzastupljenije trendove u suvremenome promišljanju o nakladništvu, uvijek polazeći od temeljne pretpostavke da je nakladništvo složena djelatnost stvaranja, stjecanja, uređivanja i protoka pisanih informacijskih i estetskih diskursa. Posebna pažnja posvećena je problematici odnosa kulturnog i ekonomskog aspekta nakladništva, propitivanju konteksta u kojemu se nakladništvo kao djelatnost odvija te problematici nakladničkih platformi koju je apostrofiralo prvo nakladništvo na digitalnim medijima, a zatim i web-nakladništvo.

Dodatnu vrijednost knjige čini tipologija stručnih djelatnika u nakladništvu i nakladničkih proizvoda kao uspješan pokušaj usustavljivanja goleme lepeze suvremenih nakladničkih proizvoda te izgradnja  hrvatske stručne terminologije koja je, slijedom nedostatka objavljivanja znanstvenih i stručnih radova s područja, desetljećima bila zapuštena.

Djelo je iznimno važno za hrvatsko društvo u cjelini, posebice stoga što razvija svijest o nužnosti pluralnosti nakladničkih proizvoda u suvremenim demokratskim društvima, jer nakladništvo ne promatra kao puku proizvodnju i recepciju tiskovina, nego kao rafiniranu djelatnost stvaranja, stjecanja, uređivanja i diseminacije informacija i općenito tekstualnih diskursa, i naposljetku stoga što sličnih djela napisanih hrvatskim jezikom nema.

Sustavno i promišljeno izlažući problematiku nakladništva, knjiga Srećka Jelušića pionirski je, ali istodobno vrlo ozbiljan korak ka otvaranju rasprave o položaju i konkurentnosti hrvatskoga nakladništva ali i u izgradnji teorijskih i metodoloških pretpostavki za istraživanje i razumijevanje nakladničke djelatnosti koja čini kulturni temelj svakoga društva. Ova će knjiga zacijelo dobro doći studentima nakladništva, ali i svima kojima su nakladništvo, knjiga i kultura na srcu.


***

Srećko Jelušić rođen je u Rijeci 1950. godine.  Diplomirao je Komparativnu književnost i Sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1976. godine, a doktorirao na Sveučilištu u Sarajevu 1991. godine. Bio je novinar, a potom direktor Izdavačkog centra Rijeka, Sveučilišne knjižnice u Rijeci i Naklade Benja u Rijeci. Nastavnim i znanstvenim radiom profesionalno se počeo baviti 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od 2005. godine prelazi na Sveučilište u Zadru, najprije s 50 posto radnog vremena a od 2007. u punom radnom odnosu. Bio je prorektor Sveučilišta u Zadru od 2007. do 2011.

Danas je redoviti  profesor na Odjelu za informacijske  znanosti Sveučilišta u Zadru. Predaje na prediplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju metodološke i sociološke kolegije. Osim ove knjige, do sada je objavio knjige Struktura i organizacija knjižničnih sustava i A Librarians Guide how to Publish (u suautorstvu s Ivankom Stričević), te četdesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim stručnim i znanstvenom časopisima.

Bio je predsjednik Društva bibliotekara Hrvatske (danas Hrvatsko knjižničarsko društvo) i Hrvatskih neovisnih nakladnika.

Član je Hrvatskog čitateljskog društva i American Society for Information Science and Technology.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –