Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Zorislav Horvat

Burgologija : Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske

  • Nakladnik: UPI-2M BOOKS
  • 11/2014.
  • 368 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9789537703257
  • Cijena: 250.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Knjiga "Burgologija – Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske" je jedinstveno djelo o postojećoj hrvatskoj burgološkoj problematici, dakle o hrvatskom srednjovjekovnom, napose feudalnom fortifikacijskom i stambenom graditeljstvu. Jedinstvena je po svom pristupu istraživanju ovih povijesnih spomenika, po rasčlanjivanju i sistematizaciji te raznovrsne i složene problematike, zbog njezine stilske i tipološke slojevitosti.

Jedinstvena je i zbog bogatstva komparativne građe koju je, kroz više od četrdesetak godina sistematskog istraživanja materijalnih ostataka ovih spomenika na hrvatskim prostorima i u širim povijesnim okvirima, odradio autor. Obrađeno je preko 300 burgova kontinentalne Hrvatske, a knjiga obiluje fotografijama, crtežima i nacrtima građevina i njihovih pojedinih detalja (466 ilustracija).

Autor opisuje, ocrtava, tumači i ocjenjuje s povijesnog i građevinskog aspekta temeljna poglavlja, analizira mjesto i položaj spomenika, povijesne i topografske razloge njihovog nastajanja upravo na odabranim lokacijama. Donosi tlocrtne slike i prikaze građevinskog umijeća ostvarenog u monumentalnim cjelinama dominantnih srednjovjekovnih gradnji hrvatskih burgova i kastruma na tlu srednjovjekovne Slavonije i sjeverozapadne Hrvatske.

Vrijednost  knjige je u očuvanju već stečenih spoznaja, u poštivanju već postojeće terminologije i tehničkih formi opisa, a još više u jasnom definiranju i prepoznavanju novih graditeljskih i estetskih kvaliteta, posebno onih lokalnih, hrvatskih dosega, hrvatske srednjovjekovne burgologije.

Hrvatska srednjovjekovna povijest, posebno povijest obrta i umjetnosti za srednjovjekovno razdoblje, treba ovakvu knjigu. Ona zaista po svojoj vrijednosti proširuje znanstvene spoznaje, ali će sigurno postati, kao „komparativna građa“ ogledni udžbenik osnova hrvatske kastelologije. Djela poput ovoga, nastala kao rezultat cjeloživotnog istraživanja, rijetka su i kod velikih europskih naroda. 


**

Djelo pod naslovom "Burgologija" autora Z. Horvata jedinstveno je djelo uopće u postojećoj hrvatskoj burgološkoj problematici, dakle o hrvatskomu srednjovjekovnom, napose feudalnom fortifikacijskom i stambenom graditeljstvu. Jedinstveno je po svojem pristupu istraživanja ovim povijesnim spomenicima, po raščlanjivanju i sistematizaciji te raznovrsne i složene problematike, zbog njezine stilske i tipološke slojevitosti; jedinstveno je i zbog bogatstva komparativne građe koju je tijekom više od četrdeset godina sistematskog istraživanja materijalnih ostataka ovih spomenika na hrvatskim prostorima i u širim povijesnim okvirima odradio autor ovoga teksta.

Dr.sc. Milan Kruhek


"Burgologija" Zorislava Horvata je kapitalno znanstveno djelo nacionalne važnosti u kojem je autor sintetizirao svoju veliku medijevalističku i arhitektonsku erudiciju, objedinjujući znanja i rezultate iz respektabibioga cjeloživotnog opusa istraživanja srednjovjekovne fortifikacijske arhitekture kontinentalne Hrvatske. Ovakva su djela rijetka i kod velikih europskih naroda, a mi nakon gotovo jednog stoljeća od izlaska knjige Gjure Szaba o srednjovjekovnim gradovima Hrvatske dobivamo kompetentnu kritičku reviziju i opsežno proširenje znanja o tome sloju naše baštine.

Dr.sc. Zlatko Karač

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –