Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Anita Skelin Horvat

O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata

  • Nakladnik: Srednja Europa
  • 05/2017.
  • VII, 186 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9789537963576
  • Cijena: 139.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

U knjizi je fokus je na analizi načina na koje mladi u Hrvatskoj konstruiraju svoje identitete u jeziku i kroz upotrebu jezika. Na temelju iscrpnoga metalingvističkoga korpusa sakupljenoga anketiranjem u kojemu mladi ispitanici opisuju svoje jezično ponašanje i daju objašnjenja svojega ponašanja analiziraju se načini kako ovisno o kontekstima adolescenti upotrebljavaju najrazličitije jezične stilove, elemente i dr. za gradnju raznolikih identiteta, npr. dobnih, grupnih, regionalnih i lokalnih te urbanih.

U prvim poglavljima knjige prikazuju se pojedini teorijski pristupi mladima i mladosti, pitanjima identiteta primarno u okvirima humanističkih disciplina s naglaskom na teorije i načine promišljanja identiteta u sociolingvistici te mogući načini definiranja jezika mladih kao i opis glavnih elemenata ovoga vrlo specifičnoga varijeteta.

Središnji je dio knjige usmjeren na deskriptivno-interpretativne analize korpusa, odnosno na analizu promišljanja mladih o vlastitome jeziku i jezičnome ponašanju s ciljem da se pokaže kako suvremeni hrvatski adolescenti upotrebljavaju jezične elemente koji su im na raspolaganju u konstruiranju svojih različitih identiteta.

U zaključnim poglavljima analizu se smješta u šire okvire suvremenih teorijskih promišljanja o odnosu jezika i identiteta.

 

**

Postavljena su sva relevantna pitanja kao što su traženi podaci o upotrebi materinjeg jezika, straih jezika i pitanja koja će najbolje pokazati kako mladi grade svoje identitete. Najviše se to očituje preko stavova koje mladi imaju o jeziku, kako s kim govoriti, u kojim će prilikama upotrebljavati sleng, a kada, npr. psovke. Sve je vrsno dokumentirano izjavama samih ispitanika koje su same po sebi zanimljive.

Osim što autorica raspravlja i istražuje pitanja koja se u kontekstu mladih nisu kod nas istraživala, ova monografija upućuje i na moguća nova. Ovdje su prvenstveno analizirana mišljenja (stavovi) mladih o njihovom jeziku i kako pomoću njih stvaraju svoje identitete što otvara prostor budućim istraživačima svakodnevne komunikacije. Takvo buduće istraživanje trebalo bi potvrditi Ili opovrgnuti neke od sudova i utvrditi da li stavovi o jeziku odgovaraju i vlastitom jezičnom ponašanju. Ova monografija je dobar temelj za buduća istraživanja jezika i govora mladih u Hrvatskoj.

Iz recenzije dr.sc. Dunje Jutronić

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –