Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Yvonne Vrhovac

Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi

  • Nakladnik: Naklada Ljevak
  • 07/2019.
  • 512 str., meki uvez
  • ISBN 9789533552859
  • Cijena: 179.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Knjiga je namijenjena akademskim čitateljima iz područja filologije i to prije svega nastavnicima stranih jezika, ali može biti zanimljiva i drugim stručnjacima koji se interdisciplinarno bave učenjem stranih jezika kao što su npr. lingvisti, psiholozi, logopedi i pedagozi. Dakako, ona će biti i dobar udžbenik za studente odgovarajućih studijskih grupa. Može se pretpostaviti da je krug potencijalnih čitatelja vrlo velik te da će knjiga biti svima njima korisno i informativno štivo.

Teorijski su prilozi pisani odgovarajućim znanstvenim diskursom, a praktični prikazi upotrebljavaju jasne metodičke upute i primjere, bilo verbalne, bilo slikovne. Dakle, knjiga je pisana tako da je diskurs prilagođen i znanstvenicima i nastavnicima praktičarima, ali ona može biti nastavni priručnik za metodičke kolegije za studente, buduće nastavnike stranih jezika, tijekom studija na neofilološkim nastavničkim smjerovima.

Uz svaki prilog navodi se popis korištene literature što je korisna informacija za čitatelja jer on može potražiti i konzultirati se s izvornicima, a, osim toga, popis dodatne literature omogućuje zainteresiranim čitateljima podrobnije informiranje o temi koja se u pojedinom prilogu obrađuje. Konačno, valja reći da knjiga Yvonne Vrhovac i suradnica "Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi" predstavlja vrijedno izvorno znanstveno djelo kojim se promiče nastava stranih jezika u ranom uzrastu u skladu s općim europskim nastojanjima te će sigurno imati velik broj čitatelja među znanstvenicima kao izvorno znanstveno djelo, među nastavnicima stranih jezika kao glotodidaktički priručnik i među studentima kao sveučilišni udžbenik.“

Damir Horga, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Ovo je djelo, kao rezultat suradnje teoretičara glotodidaktičara i praktičara u nastavi stranoga jezika od prvog do osmog razreda osnovne škole, vrijedan doprinos razumijevanju, organizaciji, realizaciji i unapređenju nastavnoga procesa u osnovnoj školi. Knjiga donosi fundamentalne i recentne teorijske spoznaje o prirodi učenja i poučavanja stranoga jezika s posebnim obzirom na nastavu stranoga jezika u osnovnoj školi, opis načela i postupaka u suvremenoj nastavi stranoga jezika i primjere primjene tih načela i postupaka u nastavnoj praksi. Ova knjiga značajno obogaćuje literaturu iz područja glotodidaktike na hrvatskom jeziku, a svojom koncepcijom zasigurno će postati nezaobilazno štivo nastavnicima stranih jezika u osnovnoj školi.

Sanja Čurković Kalebić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu


Knjiga "Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi" koju je uredila prof. dr. Yvonne Vrhovac impresivno je i opsežno djelo koje se odnosi na učenje i poučavanje stranih jezika u hrvatskim osnovnim školama. Knjiga je izvorna znanstveno-stručna monografija napisana na hrvatskom jeziku. Njezina je prednost ta što donosi znanstvene i stručne priloge iz metodičke perspektive. Dakle, ciljna su skupina monografije i znanstvenici i učitelji praktičari. Povezivanje teorije s praksom glavna je odlika monografije jer će u njoj svaki čitatelj moći naći teorijsku podlogu i sasvim praktične primjere upotrebljive za rad u razredu.

Monografija nudi presjek tema koje su relevantne za poučavanje jezika u osnovnoj školi, od najranijeg razdoblja do kraja osnovne škole. Kao takva privući će i mlade učitelje bez većeg iskustva kojima će služiti za produbljivanje znanja i kao nadahnuće za konkretan rad u razredu – naravno, korisna je i za one iskusnije koji budu htjeli nadograditi i osvježiti svoje znanje. Akademskom će čitatelju tako služiti kao nadahnuće za daljnje istraživanje i produbljivanje opisanih tema.

Meta Lah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Yvonne (Batušić) Vrhovac maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1963. francuski jezik i književnost i engleski jezik i književnost. Radila je kao profesorica francuskoga i engleskoga jezika 18 godina u Klasičnoj gimnaziji. Od 1981. do 2017. predavala je Metodiku nastave francuskoga jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pri čemu je od 2005. redovita profesorica u trajnom zvanju.

U funkciji glotodidaktičara u 35 godina rada obrazovala je brojne generacije profesora jezika i uvela ih u umijeće izvođenja nastave stranih jezika. Od 1988. do 2002. voditeljica je znanstvenoga, a potom stručnoga poslijediplomskog studija glotodidaktike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i predavačica. Od 2002. do 2012. zamjenica je voditeljice doktorskoga studija glotodidaktike i predavačica na tom studiju.

U okviru znanstvenoga rada objavila je knjigu "Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika" (Naprijed, Zagreb, 1999.) i cijeli niz znanstvenih i stručnih članaka u knjigama i priručnicima. Svoj nastavni rad posvetila je u koautorstvu pisanju udžbenika i priručnika za nastavu francuskoga jezika u srednjim školama i u nižim razredima osnovnih škola.

Članica je radne skupine za prijevod europskoga pedagoškog referentnog djela „Zajednički europski referentni okvir za jezike“ (ZEROJ), a od 2004. do 2006. predsjednica je Nacionalnoga odbora za izradu hrvatske inačice Europskoga jezičnog portfolija (EJP). Bila je voditeljica i uspješno surađivala na nekoliko međunarodnih projekata. Pobliže se bavi pitanjem učenja stranoga jezika u ranoj dobi te proučavanjem razrednoga diskursa na satovima stranoga jezika.

Za zasluge u promicanju francuskoga jezika u hrvatskom obrazovnom sustavu predsjednik Republike Francuske odlikovao ju je 1997. ordenom viteza Legije časti.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –