Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ljubo Boban

Sporazum Cvetković - Maček

  • Nakladnik: Naklada Ljevak
  • 03/2023.
  • 648 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789533556567
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Prvo hrvatsko izdanje knjige "Sporazum Cvetković - Maček" povjesničara Ljube Bobana, o jednom od ključnih dokumenata koji su prethodili II. svjetskom ratu na prostoru Jugoslavije, a koji je anticipirao i neka kasnija pitanja i probleme. 

Kao što su vanjskopolitički razlozi djelovali na Beograd da otvori novi kurs u hrvatskom pitanju, tako je iz vanjskopolitičkih razloga i vodstvo HSS-a bilo spremno na kompromis s Beogradom. Pred opasnošću za opstanak ne samo Jugoslavije u cjelini već i Hrvatske u vezi s tim Maček je pristao i na parcijalno zadovoljenje onih maksimalnih zahtjeva koje je dotada isticalo vodstvo ove stranke. Dajući prioritet jugoslavenskom rješenju hrvatskog pitanja, vodstvo HSS-a bilo je zainteresirano za stabilizaciju i održanje Jugoslavije, već samim tim što se to predstavljalo kao najbolje rješenje i za Hrvatsku da se prebrode iskušenja koja je donosio svjetski rat. Sklonost vodstva HSS-a na kompromis zbog vanjskopolitičke situacije bila je uvjetovana nizom razloga. Zbog nemogućnosti da se unutrašnjim snagama iznude koncesije od Beograda (što se dotada u praksi pokazalo), vodstvo HSS-a pridavalo je posebnu važnost vanjskom faktoru koji bi u tom smjeru mogao presudno djelovati na Beograd.

U vrijeme sklapanja sporazuma vodstvo HSS-a nalazilo se u proturječnoj situaciji: s jedne strane, rukovođeno željom da se na svaki način izbjegne rat i stoga odlučno da se s Beogradom postigne makar parcijalno rješenje, a, s druge, polazeći od toga da je opasnost izvana glavni razlog koji tjera Beograd na koncesije, prije svega nastojalo je do maksimuma iskoristiti vanjskopolitičke teškoće Beograda gubeći pri tome iz vida stvarno značenje onog osnovnog pitanja – kako da se izbjegne rat, odnosno da se Jugoslavija što efikasnije konsolidira i za slučaj ako u rat ipak bude uvučena, koje pitanje je, dakle, i bilo jedno od glavnih razloga da je vodstvo HSS-a bilo spremno na reduciranje svojih dotadašnjih zahtjeva.

(iz knjige)


Ljubo Boban otkrio je mnoge nove dokumente, široj javnosti dotad nepoznate i nekorištene u historiografiji. Jedan od ocjenjivača disertacije, Vaso Bogdanov, tražio je od Bobana da iz disertacije izbaci neke tvrdnje za koje je smatrao da su sporne, a Jaroslav Šidak i Mirjana Gross predložili su Bobanu neka revidira svoje tvrdnje o Mačekovu velikohrvatstvu i zamijeni to „drugim, ispravnijim pojmom”. Boban je poslušao savjet svojih profesora i izostavio tvrdnje o „velikohrvatskom karakteru” Mačekove politike u vrijeme donošenja sporazuma, pa je termine „velikohrvatske ambicije” ili „velikohrvatski program” zamijenio „teritorijalnim zahtjevima” odnosno „teritorijalnim programom”.

Druga polemika dogodila se nakon što je 1965. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranom disertacije Uzroci krize monarhističke Jugoslavije od ujedinjenja 1918. do sloma 1941. doktorirao Franjo Tuđman. Ljubo Boban u Telegramu je iznio ozbiljne optužbe da ga je Tuđman plagirao, osobito u dijelovima svoga rukopisa gdje objašnjava postanak Sporazuma Cvetković-Maček i Banovine Hrvatske. U polemiku se uključio i Tuđmanov mentor Vaso Bogdanov, koji je imao primjerak Bobanove još neobjavljene disertacije o Sporazumu Cvetković-Maček. Bilo je očito da je Tuđman neovlašteno došao do Bobanova rukopisa i da ga je prekomjerno koristio.

Već u knjizi "Sporazum Cvetković-Maček" Ljubo Boban pokazuje vrline koje su ga krasile kao historičara: rad na pronalaženju novih izvora, njihova beskompromisna analiza i obrada te na kraju upotreba u znanstvenom tekstu kojim često dovodi u pitanje ranija stajališta historiografije.
Damir Agičić

Ljubo Boban (1933. – 1994.) povjesničar, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i redoviti član JAZU-a/HAZU-a. Diplomirao je povijest 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1964. je obranio disertaciju Sporazum Cvetković-Maček. Proučavao je hrvatsku i jugoslavensku povijest u razdoblju između dvaju svjetskih ratova istražujući političku povijest HSS-a i njegova vodstva, ponajprije djelovanje Vladka Mačeka. Prikupljao je i objavljivao izvornu građu i polemizirao o uzrocima sloma monarhističke Jugoslavije te o problemima utvrđivanja žrtava Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji i Hrvatskoj, posebno u logoru Jasenovac. Godine 1971. sudjelovao je u osnivanju Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu te bio i njegov direktor (1972.–1974.).

Glavna djela: "Sporazum Cvetković-Maček" (1965.), "Svetozar Pribićević u opoziciji 1928.–1936." (1973.), "Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928–1941." (i–ii, 1974.), "Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941–1943." (1985.), "Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941.–1943. (i–ii, 1988.), Kontroverze iz povijesti Jugoslavije (i–iii, 1987.–1990.), "Dr. Tomo Jančiković. HSS između zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista" (1996.) i atlas "Hrvatske granice od 1918. do 1991. godine" (1992.).

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –