Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Helena Sablić Tomić

Hrvatska autobiografska proza : Rasprave, predavanja, interpretacije

  • Nakladnik: Naklada Ljevak
  • 11/2008.
  • 224 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531789967
  • Cijena: 159.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Ovaj udžbenik sažeti je okvir predavanja o hrvatskoj autobiografskoj prozi. Unutar tri veća poglavlja (rasprave, predavanja, interpretacije) Helena Sablić Tomić je nastojala osigurati jednostavnije praćenje promjena koje su se u autobiografskoj prozi na razini izraza i sadržaja zbivale od razdoblja romantizma do suvremenosti.

Činila je  to kroz sintetske naratološke i poetičke analize autobiografskih tekstova jednoga književnog razdoblja, preko prikaza generičko-tipoloških specifičnosti autobiografske proze, do nekoliko nacrtnih interpretacija knjiga pisanih prvim licem jednine koje su se našle u fokusu njezina interesa. Posebice je u njima pozornost poklanjala figuri iskazivanja osobnosti autobiografskog subjekta u javnosti i privatnosti s obzirom na duh vremena u kojemu je autobiografija napisana.

Slijedeći nove spoznaje o karakteru autobiografskog stvaralaštva od pojave Ljudevita Gaja do Igora Mandića kroz dvadesetak  znanstvenih promišljanja Helena Sablić Tomić u novom rukopisu prepoznaje periodizacijske stilske tendencije svejednako naglašavajući da »čistih« termina nema. Nakon što je precizno odredila odnos medu periodizacijskim pojmovima te opisala političkopovijesni i kulturološki kontekst u ogledima se vrlo pregledno organizira rasprava o  specifičnosti žanra i autoričinog pogleda na život drugih.

Veći dio udžbenika oblikovan je u formi predavanja, nastojeći slijediti tradiciju nastave na sveučilišnim prediplomskim, diplomskim i doktorskim studijima.

Helena Sablić Tomić rođena je 1968. godine u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala s temom “Kratka priča devedesetih – biblioteka i autori časopisa Quorum”, a 2001. je obranila doktorsku disertaciju naslovljenu “Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze”. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku predaje u status redovitog profesora kolegije iz područja književnosti. Od 2006. godine je dekanica Umjetničke akademije u Osijeku. Pisala je književne kritike za Vjesnik (u kolumni Dodir teksta) i za Hrvatski radio 1. program (emisija Kutija slova). Autorica je desetak knjiga. Napisala je scenarij za nekoliko dokumentarnih filmova, između ostalih o Ireni Vrkljan i Božidaru Violiću. Dobitnica je uglednih nagrada za svoj književni rad. Članica je PEN-a, DHK i HDP.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –