Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

VRH – Veliki rječnik standardnoga hrvatskog jezika

  • Nakladnik: Školska knjiga
  • Urednik: Ljiljana Jojić
  • 11/2015.
  • 1814 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789530400405
  • Cijena: 106.05 eur
    Preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro
  • Cijene knjiga su informativnog karaktera, navodimo prvu cijenu po izlasku knjige iz tiska. Preporučamo da cijene i dostupnost knjiga provjerite kod nakladnika ili u knjižarama! Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

"Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika" je najobuhvatniji i najpotpuniji rječnik suvremenoga hrvatskog jezika u kojega je ugrađen dugogodišnji rad stručne redakcije, mnogih autora, urednika i suradnika, i koji obuhvaća više od 120.000 natuknica i podnatuknica. 

"VRH" je namijenjen najširem krugu korisnika odnosno svima koji žele bolje znati ili naučiti hrvatski jezik. U usporedbi s ostalim dosad objavljenim jezičnim rječnicima ovaj je rječnik gotovo dvostruko veći, sadržava više i gramatičkih, i leksikoloških, i normativnih, i terminoloških podataka.


Skupina autora ujedinila je sva pozitivna iskustva i sastavila rječnik uspostavivši posve novu koncepciju obradbe rječničkoga članka, čime je napravljen važan iskorak u odnosu prema domaćoj tradiciji. Ovim se djelom hrvatska leksikografija svrstala uz bok sličnim djelima svih velikih europskih jezika.

U "VRH-u" nalazimo informacije o tome što znače riječi koje ne znamo, kako upotrijebiti riječi koje znamo i kako naći izraze koji su nam nužno potrebni u sporazumijevanju i izražavanju. 


Školska knjiga pripremila je i digitalnu inačicu Rječnika, pa će korisnici tiskanog izdanja dobiti kod s kojim mogu pristupiti e-verziji "VRH-a", koristeći se bilo kojim uređajem (računalo, mobitel, tablet), platformom i operativnim sustavom (Windows, Mac, iPad, Android…).

Aplikacija se može kupiti i bez tiskanog izdanja.  


**

Skupina autora ujedinila je sva pozitivna iskustva te bogate tradicije, nastojala je ne ponoviti neke uočene propuste (koji su se javljali iz različitih razloga  ‒ financijskih, kadrovskih, svjetonazorskih i sl.) i sastavila rječnik uspostavivši sasvim novu koncepciju obradbe rječničkoga članka: vrlo pomno obilježavanje raslojenosti značenja pojedine natuknice, navođenje primjera uz svaki sloj značenja pri čemu je primjer uvijek uzet iz elektroničkoga korpusa hrvatskoga jezika, dosad neviđeno uspostavljanje odnosa pojedinih lokucija, frazema ili sintagme s određenim slojem značenja, kao i isto takvo povezivanje pojedinih sinonima i antonima.

Uz natuknice je posebno zabilježeno kad se radi o riječima koje se javljaju u razgovornoj ili regionalnoj uporabi te se na taj način određuje što je leksik standardnoga hrvatskog jezika. Tako je učinjen važan iskorak u odnosu prema domaćoj tradiciji i ovim se djelom hrvatska leksikografija svrstala uz bok sličnim djelima svih velikih europskih jezika.

Uz četiri člana stručne redakcije koji su sastavili koncepciju i priredili podlogu za suradnike, na izradbi rječnika surađivalo je i devetero mladih kroatista koji su u tome vidjeli mogućnost rada na nečem važnom koja se ne pruža svakoj generaciji.

Izradba rječnika trajala je četiri godine, mnogi bi se složili s mišljenjem da pisanje rječnika nikada nije sasvim završeno, ali naš je VRH u zamišljenom obliku završen i svakoj sljedećoj generaciji leksikografa omogućuje da više ne kreće ispočetka.

- glavna urednica mr. sc. Ljiljana Jojić**

"Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika" zamišljen je kao iscrpan priručni jednojezični rječnik koji znalački odabranim primjerima i potvrdama ilustrira svu slojevitost značenja riječi hrvatskoga književnog jezika i jasno određuje njihov standardni status. Upućuje nadalje na sinonimiku i primjerima ilustrira frazeologiju. Na taj način taj je rječnik vrlo suzdržljivo i pragmatički još i normativan jer omogućuje onomu tko ga konzultira vrlo temeljito snalaženje u hrvatskom standardnom leksiku i upućuje o standardnom statusu svake pojedine riječi.

Nikomu ništa ne nameće, a svakomu omogućuje dobro utemeljenu orijentaciju. Nije niti isključiv niti mu je obzorje usko ograničeno, ali pruža onu pomoć pri izboru riječi koju je jezična politika srpskohrvatskog unitarizma pod svaku cijenu htjela uskratiti i onemogućiti, pa se takve težnje u nas ispod žita javljaju još i danas. 

Osobito je važno jasno reći da se uz svaku natuknicu u tom rječniku donose iscrpni i vrlo precizni gramatički podatci i da je vrlo brižno prikazan i naglasak. Tako da se može znati kako je naglašen svaki pojedini oblik svake riječi. Naznačen je standardni naglasak, ali ne dogmatski ekskluzivno, nego se pri tome vodi računa i o govornom uzusu naobraženih sredina. Po tome taj rječnik daje važan prinos ortoepskoj normi, koja je, što se naglaska tiče, do danas ostala razapeta između kanonskoga istočnonovoštokavskog uzorka i kaosa regionalnih razgovornih odstupanja od njega. Taj prinos "Velikog rječnika hrvatskoga standardnog jezika" osobito je vrijedan.

Gramatičko obilježavanje natuknica provedeno je po jedinstvenom dobro promišljenom obrascu, koji se dosljedno primjenjuje na sve natuknice. Podatci koji se tu dobivaju tako su podrobni i pomno odabrani da svatko s temeljnim znanjem gramatike hrvatskoga standardnog jezika može potpuno i besprijekorno baratati svakom riječi. To je veliko postignuće toga rječnika kakvo niti jedan u nas do sada nije dosegnuo. Za to je bio potreban velik i ustrajan radni napor i sve iskustvo dosadašnje naše leksikografije.

I značenja pojedinih natuknica navode se i tumače po temeljito promišljenom i dosljedno provedenom obrascu. On omogućuje da se lako uoči hijerarhija tih značenja: sadržajna i po standardnom statusu, te njihov stilistički naboj. Tomu posljednjemu osobito pridonose primjeri, koji se navode ne oskudno, ali s pravom mjerom, tako da nikoga ne preopterećuju i ne zbunjuju. 

Prikazivanje značenja ostvaruje i normativnu dimenziju toga rječnika. Njegova normativna narav ne znači, kako su neki uvijek skloni misliti, da je to rječnik koji nalaže i zabranjuje. On jest i treba da bude "rječnik sviju riječi" kako se u nas u nedavnoj prošlosti rado govorilo. On donosi, bar u načelu, sve leksičko bogatstvo hrvatskoga književnog jezika kako se ono zbiljski pojavljuje, ali ne tek nabacano, bez ikakva unutrašnjeg ustrojstva, nego upućuje na neutralnu porabu bez osobita stilskoga naboja, a upravo to i jest jezični standard: jednoznačno utvrđivanje stilski neutralne porabe. Stilska vrijednost svih drugih poraba hrvatskih riječi i njihovih pojedinih značenja jasno je određena i označena. Tako stoje svakomu tko se tim rječnikom služi na slobodnom raspolaganju da orijentiran o stilskim vrijednostima slobodno bira svoj izraz. 

- iz recenzije akademika Radoslava Katičića

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –