Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Milan Pelc

Renesansa

  • Nakladnik: Naklada Ljevak
  • 12/2007.
  • 640 str., tvrdi uvez s ovitkom
  • ISBN 9789531788830
  • Cijena: 689.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

U nizu sintetskih pregleda hrvatske povijesti umjetnosti ova knjiga obuhvaća razdoblje od oko 1450. do oko 1600., koje se u kulturnoj povijesti označava renesansnim. U knjizi je iscrpno i sintetski prikazana umjetnička građa prema vrstama, a na temelju do sada provedenih i publiciranih istraživanja domaćih i stranih znanstvenika - povjesničara umjetnosti.

Izbor građe nije određen načelom stilskog elitizma ili stilske čistoće. Kad bi se u izboru spomenika i umjetničkih djela iz renesansnoga razdoblja u Hrvatskoj poštivao kriterij pripadnosti elitnom i čistom stilskom izrazu, smatra autor, mnogi bi spomenici ostali u predvorju ili izvan renesanse, odnosno izvan povijesti umjetnosti, pa čak i izvan umjetnosti uopće. Stoga su uključeni su ponajprije oni spomenici u kojima i na kojima postoji renesansna morfologija i motivika, odnosno naznake renesansnoga poimanja i oblikovanja. Pri izboru u obzir je uzeta i već priznata važnost pojedinih spomenika, poput crkava s trolisnim zabatom, kako za implementaciju novoga stila, tako i za prepoznavanje njegove periferijske transformacije. U nekim slučajevima, zbog potpunijeg obuhvata određenih tipova spomenika, primjerice utvrđenih crkava, u prikaz su uključeni i oni koji u većini svojih oblikovnih elemenata pripadaju kasnoj gotici.

U pregled su uključena i ostvarenja inženjerske, fortifikacijske i komunalne arhitekture koja nemaju osobitih stilskih obilježja, ali su od presudne važnosti za život i kulturu vremena. Na posljetku, što je uobičajeno, iz velikih skupina spomenika arhitekture, kiparstva, slikarstva i umjetničkog obrta odabrani su najvažniji, tipološki najkarakterističniji i oblikovno najprestižniji primjerci.

S pomoću različitih istraživačkih i interpretacijskih alata što ih poznaje povijest umjetnosti, ovaj pregled nastoji prikazati karakteristične sastavnice kulturnoga pejsaža jednoga prošloga vremena i zemljopisnoga područja velike prostranosti i povijesne složenosti, pri čemu se - s punom sviješću o mnogim prazninama - nastojalo ukazati na specifičnosti, različitosti, ali i zajedničke osobine njegova umjetničkog stvaralaštva.

S bogatim ilustracijskim materijalom i arhitektonskim nacrtima knjiga (620 ilustracija, crno bijelih i u koloru) daje cjelovit pregled renesansne umjetničke i umjetnoobrtne baštine u Hrvatskoj, te sažet osvrt na djelovanje umjetnika hrvatskoga podrijetla izvan domovine.

Poglavlja knjige:
Uvod
I. Gradovi i građevine
II. Skulptura
III. Zlatarstvo
IV. Slikarstvo
V. Schiavoni
VI. Knjižna umjetnost
Popis literature

***

Povjesničar umjetnosti dr. sc. Milan Pelc, znanstveni savjetnik, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, naslovni docent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Do sada je objavio desetak znanstvenih knjiga i više desetaka znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i međunarodnim publikacijama.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –