Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ivica Šute

Slogom slobodi! : Gospodarska sloga 1935-1941.

  • Nakladnik: Srednja Europa
  • 07/2010.
  • 476 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789536979479
  • Cijena: 180.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Gospodarska sloga bila je organizacija što ju je Hrvatska seljačka stranka osnovala polovicom tridesetih godina 20. stoljeća, a cilj joj je bio poboljšanje životnih uvjeta seljaštva u Hrvatskoj. U knjizi je prikazano kako je ta važna organizacija nastala i djelovala. Autor daje napomene o preduvjetima njena osnivanja te o organizacijskoj strukturi i djelovanju pojedinih dijelova Gospodarske sloge.


"Kako je već navedeno u samom naslovu knjige, razdoblje kojim je obu­hvaćena analiza organiziranja i rada Gospodarske sloge jest relativno kratko - nepunih šest godina, od srpnja 1935. do travnja 1941. godine. Iako nije riječ o širokom rasponu godina, a još manje o dugotrajnom, više-desetljetnom djelovanju poput, primjerice - po profilu i ciljevima djelovanja sličnih, ali ne istorodnih organizacija (Hrvatski radiša, Napredak, Seljačka slo­ga) - postoji više razloga zbog čega su istraživanja prezentirana u knjizi i zao­kružena spomenutim godinama zaslužila pozornost istraživača. Mnogo se toga značajnog nalazilo unutar djelovanja ove organizacije što ju je činilo osobitom i različitom od ostalih organizacija, a što je bilo određeno specifičnim politič­kim, gospodarskim i socijalnim uvjetima druge polovice 30-ih godina prošlog stoljeća.

Naime, bez obzira na vremenski ograničen period djelovanja, razdoblje od 1935. do 1941. predstavlja najintenzivniji i najodlučniji period u radu Gospodarske sloge u kojem se može pratiti i analizirati uloga i utjecaj koji je ta ekonomska organizacija imala na hrvatskom selu i medu hrvatskim seljaštvom u meduratnom razdoblju. Misli se pritom na vrijeme kada se HSS, proširujući svoju aktivnost i na prosvjetno-kulturna, ekonomska, radnička i druga polja rada pretvara u široki hrvatski nacionalni pokret, nastojeći okupiti oko sebe čitav hrvatski (seljački) narod.

Budući da je djelatnost Gospodarske sloge bila nužno vezana uz političku stranku iz koje je i proizašla - Hrvatsku seljačku stranku - njena je sudbina nakon 1941, odnosno 1945. bila uvjetovana sudbi­nom same stranke. Nemogućnost djelovanja HSS-a nastupom ustaškog (1941), odnosno komunističkog režima (1945), te potpuno drukčijih političkih i društveno-ekonomskih okolnosti, Gospodarska sloga gubi na važnosti koju je imala prije Drugog svjetskog rata i postupno se gasi. Upravo zbog tih razloga moguće je govoriti o stvarnoj ulozi i svestranim aktivnostima Gospodarske sloge is­ključivo u navedenom periodu, kada se upravo preko nje nastoje primijeniti i realizirati ideje hrvatskog seljačkog pokreta u praksi i u vidu gospodarskog i socijalnog oživljavanja i podizanja hrvatskog sela.

Nadalje, s obzirom na različite terminološke neujednačenosti, kao i na strukturalne i sadržajne promjene koje su nužno utjecale na primjenu i uporabu imena ekonomske organizacije HSS-a, potrebno je već u uvodu upo određena usvojena pravila kojih sam se nastojao pridržavati tijekom Iako je Gospodarska sloga utemeljena u srpnju 1935. godine pod drugim imenom, riječ je o istoj organiziciji s istim ciljevima i, manje više, istom organizacijskom strukturom, pa se s punim pravom može govoriti o počecima djelovanja i kontinuiranom rada te organizacije upravo od sredine 1930-ih godina.

Razdoblje (ne)djelovanja Gospodarske sloge u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i Narodnoj Republici Hrvatskoj, odnosno period od 1941. do 1947. konačnog gašenja organizacije, obrađeni su u završnom dijelu knjige. Opseg tog dijela bio je uvjetovan i pozicijom same Gospodarske sloge u tadašnjin političkim i socio-ekonomskim okvirima.

Jednako tako, smatrao sam potre kraju upozoriti i na obnovu organizacije Gospodarske sloge u okviru Hrvatske seljačke stranke nakon obnove višestranačkog života u Hrvatskoj 1990. godine."

(iz uvodnih napomena autora)

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –