Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Branimir Belaj Goran Tanacković Faletar

Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga druga: Sintaksa jednostavne rečenice

  • Nakladnik: Disput
  • 05/2017.
  • 328 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789532602791
  • Cijena: 150.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

"Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Sintaksa jednostavne rečenice" druga je od predviđenih triju knjiga koje su zamišljene kao prva hrvatska teorijsko-eksplikativna gramatika, odnosno prvi opis morfosintakse hrvatskoga jezika dosljednom primjenom jedne suvremene lingvističke teorije. U skladu s temeljnim postavkama kognitivne gramatike koje su detaljno pojašnjene i razrađene u prvoj knjizi druga opisuje kategorijalne gramatičke sastavnice na razini jednostavne rečenice, konceptualnu i semantičku prirodu i motiviranost njihovih međusobnih odnosa, kao i razloge zbog kojih je ponekad teško, pa i nemoguće, formalno odrediti i u cijelosti jasno razgraničiti neke njihove rubne ostvaraje.

Knjiga je sadržajno podijeljena na četiri temeljne cjeline. Prva se u okvirima jednostavne rečenice bavi kategorijom predikata, od suznačnoglagolskih konstrukcija, preko kategorija lica, broja, stanja, vremena i načina pa sve do konceptualnih i semantičkih aspekata njegova proširivanja sekundarnim predikatom. Druga se cjelina bavi opisom i tipologijom različitih vrsta dopuna (subjekta, direktnoga i indirektnoga objekta, adverbijalnih i pridjevskih dopuna), treća kategorijom modifikatora (obveznih i adverbijalnih), a četvrta pasivnim i pasivu srodnim konstrukcijama.

Branimir Belaj (1973) redoviti je profesor na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku, gdje predaje Osnove jezične kulture, Kognitivnu gramatiku, Suvremene lingvističke teorije i Hrvatski jezik za prevoditelje. Autor je knjiga "Pasivna rečenica" (2004), "Jezik, prostor i konceptualizacija – Shematična značenja hrvatskih glagolskih prefiksa" (2008) te "Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Imenska sintagma i sintaksa padeža" (2014).

Goran Tanacković Faletar (1981) docent je na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku, gdje predaje Osnove jezične kulture i Semantiku. Autor je knjige "Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Imenska sintagma i sintaksa padeža" (2014).

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –