Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Grupa autora

Doba književnosti : U povodu 75. rođendana Pavla Pavličića

  • Nakladnik: Matica hrvatska
  • Urednik: Cvijeta Pavlović
  • 12/2022.
  • 442 str., meki uvez
  • ISBN 9789533412115
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

"Doba književnosti: U povodu 75. rođendana Pavla Pavličića" interdisciplinarni je zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 2021. godine o djelu Pavla Pavličića. Zbornik donosi dvadeset i četiri priloga uglednih hrvatskih književnih znanstvenika i kritičara (Boris Senker, Tatjana Jukić, Ljiljana Črnjar, Milka Šupraha-Perišić, Zrinka Martinić, Ivan Jelić, Ivana Sabljak, Stipe Botica, Josipa Tomašić Jurić, Sintija Čuljat, Lucija Ljubić, Suzana Marjanić, Lidija Barišić Bogišić, Svjetlan Lacko Vidulić, Vanja Budišćak, Kristina Grgić, Ivan Bošković, Ružica Pšihistal, Lucijana Armanda Šundov, Divna Mrdeža Antonina, Marina Katinić Pleić, Domagoj Brozović, Mirna Sindičić Sabljo, Mario Kolar, Vladimira Rezo, Simona Delić).

Pavao Pavličić jedan je od najplodnijih i najčitanijih suvremenih hrvatskih pisaca te jedan od najuglednijih hrvatskih književnih znanstvenika čije su analize i interpretacije uvelike odredile čitanja brojnih književnih djela u hrvatskoj kulturi, ali i u inozemnim komparatističkim i kroatističkim krugovima. Stoga objavljivanje ovoga zbornika znatno pridonosi boljem upoznavanju Pavličićeva razgranatoga opusa.


S obzirom na nedovoljnu proučenost Pavličićeva opusa s jedne strane i na neka temeljna književnoznanstvena i društvena pitanja koja otvaraju i elaboriraju njegove znanstvene i beletrističke knjige, zbornik je potreban i važan prinos u domaćoj znanosti o književnosti, pa i šire.

Lahorka Plejć Poje

Zbornik slijedi dva jasno profilirana, ali međusobno povezana i prožimajuća smjera: bavi se književnim tekstovima i prijevodima Pavla Pavličića, njihovim poetičkim značajkama i recepcijom, položajem u sustavu hrvatske, ali i u okvirima književnosti zapadnoga kruga uopće; te književnoznanstvenim Pavličićevim radovima koji se također analiziraju i interpretiraju ili se postavljaju kao polazišta i modeli za književnoteorijska ili književnopovijesna istraživanja drugih književnih fenomena.

Suzana Coha

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –