Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Badurina, Ivo Pranjković i Josip Silić

Jezični varijeteti i nacionalni identiteti : Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini

  • Nakladnik: Disput
  • 02/2009.
  • 496 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789532600544
  • Cijena: 160.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Ovaj je zbornik rezultat nastojanja da se na jednome mjestu okupe razmatranja domaćih i stranih jezikoslovaca koji se između ostaloga bave i sociolingvističkom situacijom na prostoru bivše Jugoslavije, s posebnim obzirom na normativne i/ili sociopolitičke promjene što su se na tome prostoru dogodile nakon devedesetih godina 20. stoljeća.

U slavističkome svijetu na različite se načine gleda na novonastale jezične prilike, različito se tumače situacije u vezi sa standardnim jezicima u okviru štokavskoga sustava. Ovim zbornikom autori su nastojali nastaviti stare ili započeti nove dijaloge u kojima bi se na znanstveno utemeljen način odgovorilo na pitanja sve češće postavljana ne samo u stručnoj javnosti.

U tome smislu on okuplja teorijsko‑metodološke i sociolingvističke prinose u rasponu od načelnih pitanja o jeziku kao sustavu i o standardnim jezicima do informativnih pregleda jezičnih prilika u pojedinim državama i posve konkretnih pitanja određenih standardnojezičnih normi.

Zbornik s 29 priloga autora iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Norveške, Njemačke, Poljske, Srbije, Švedske i Ukrajine strukturiran je u četiri cjeline.

U prvoj su cjelini (Opća standardnojezična pitanja) tekstovi izrazito teorijsko-metodološke utemeljenosti.
Druga cjelina (Pitanja sociolingvističkog statusa pojedinih standardnih jezika [bosanskoga/bošnjačkoga, crnogorskoga, hrvatskoga i srpskoga]) okuplja tekstove koji se odnose na pojedine standardne jezike utemeljene na štokavštini i na njihovo normiranje.
Treća cjelina (Pitanja jezičnih normi, bilo poredbeno bilo u pojedinim standardnim jezicima) donosi tekstove koji se, u manjoj ili većoj mjeri, tiču pojedinih normi spomenutih standardnih jezika, tj. pravogovorne, pravopisne i leksičke norme.
I, napokon, u četvrtu su cjelinu (Gramatička i pragmalingvistička pitanja vezana uz pojedine jezike i [novije] jezične situacije) uvršteni tekstovi u kojima je riječ o pojedinačnim pretežito gramatičkim i/ili pragmalingvističkim pitanjima.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –