Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Bilten Razreda za tehničke znanosti : br. 1, 2010.

Sadržaj:

 
Božidar Liščić: "O nekim aktualnostima u temeljnim fizikalnim i inženjerskim istraživanjima"

Sažetak

Sadržaj ovog priloga kratak je opis djelovanja Stalnog odbora za fizikalne i inženjerske znanosti (Standing Committee for Physical andEngineering Sciences - PESC) Europske znanstvene zaklade {European Science Foundation - ESF) u temeljnim istraživanjima iz područja fizike, kemije, matematike, informatičko-komunikacijskih znanosti, znanosti o materijalima i temeljnih inženjerskih zna­nosti. Navedeni su mehanizmi djelovanja ESF-a te primjeri nekoliko aktualnih europskih suradničkih projekata (EUROCORES) koji predstavljaju trendove u temeljnim europskim istraživanjima.

Prikazom nekoliko ključnih projekata uka­zano je na važnost istraživanja materijala i pripadnih tehnologija. Najavljeno je osnivanje novih ekspertnih grupa u okviru PESC-a za područja računalnih zna­nosti te istraživanja materijala. Dan je kratak osvrt na funkciju i aktivnost Europ­skog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture {European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI) uz opis nekoliko primjera novih kapitalnih istraživačkih uređaja u Europi.

 

Vlasta Piližota: "Struktura znanstvenih istraživanja u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj"

Sažetak

Ovaj prikaz pripremljen je sa svrhom upoznavanja šire javnosti s istraživa­njima u poljoprivredi, prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji u RH, a za koji je, kao osnova, korišten materijal predstavljen na redovitoj sjednici Stalnog komiteta i istraživanja u poljoprivredi Europske komisije (Standing Committee on Agri-culturalResearch - SCAR) održanoj 26. lipnja 2007. godine u Bruxellesu.

Predstavnici država u SCAR-u na svakoj sjednici, koje se održavaju dva puta godišnje, u lipnju i prosincu, prezentiraju istraživanja iz područja hrane, poljopri­vrede i biotehnologije (uključujući i ribarstvo i šumarstvo).

Istraživanja u Republici Hrvatskoj iz znanstvenog područja biotehnologije, stroj znanosti i obrazovanja te suradnja na projektima s institucijama iz Europe i drugo predstavljeni su podacima prikupljenim u Ministarstvu znanosti, obrazo­vanja i športa te Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i vrijeme održavanja prezentacije, a sada u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Hrvatskoj gospodarskoj komori. Mnogi podaci pronađeni su na internetskim stranicama pojedinih institucija iz područja hrane, poljoprivrede i biotehnologije, ali ih nije bilo moguće sve navesti zbog ograničena prostora.

 

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –