Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima : 1969./70. - 2010.

  • Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU
  • Urednik: Anica Bilić, Slavko Matić
  • 12/2010.
  • 214 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531549332
  • Cijena: 180.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tijekom svojega postojanja nastoji okupiti istraživače iz cijele Hrvatske s ciljem unaprjeđenja i razvoja znanosti na cijelom prostoru Hr­vatske. Zbog toga je osnovano više znanstvenoistraživačkih jedinica u različitim hrvatskim kulturnim i gospodarskim središtima, na velikom prostoru od Vukovara do Dubrovnika, u kojima znanstvenici usmjeravaju svoj rad, vodeči računa o posebnostima ljudi i kraja u kojemu djeluju.

Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima je osnovan 1969./70. te je prva i najstarija Akademijina jedinica u Slavoniji, a dugo godina i je­dina na prostoru istočne Hrvatske. Nakon toga Akademijine jedinice osnovane su u Osijeku 1974., Bjelovaru 2003., Vukovaru 2008. te Požegi 2009.

Izbor Vinkovaca nije slučajan, to je grad bogate povijesne, kulturne, književne, prirodoznanstvene, a posebno šumske i šumarske baštine. Centar u Vinkovcima kao značaj­na znanstvena ustanova u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Republici Hrvatskoj promiče znanstvenu djelatnost i skrbi o prirodnoj i kulturnoj baštini na istočnom, rubnom prostoru Republike Hrvatske.

 
Tijekom četrdesetogodišnjega postojanja Centra napisane su dvije spomenice o njego­vom radu. Prvu, povodom tridesetogodišnjega djelovanja napisala je znanstvena savjetnica dr. sc. Katica Æorkalo, tadašnja upraviteljica Centra. Ova spomenica nastala je u povodu četrdesetogodišnjeg djelovanja Centra, a napisala ju je današnja upraviteljica dr. sc. Anica Bilić, viša znanstvena suradnica.

Znanstvenoistraživačka djelatnost u Centru za znanstveni rad Hrvatske akademije zna­nosti i umjetnosti u Vinkovcima odvijala se tijekom četrdeset godina, ponajviše na području šumarskih znanosti, potom filologije i znanosti o književnosti te historiografije, medicinskih i veterinarskih znanosti.


Spomenica, osim Predgovora, ima devet poglavlja i Priloge u kojima je sistematski pri­kazan cjelokupni četrdesetogodišnji rad Centra.

U poglavlju "Retrospektiva Centra" autorica je opisala značajna događanja u Vinkovcima na polju znanosti i kulture, neposredno prije i nakon osnivanja Centra, koja su bila poticaj i imala utjecaj na njegovo osnivanje. Centar je 1970. imao naziv Centar za organizaciju naučno-istraživačkog rada da bi 1974. bio preimenovan u Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. S posebnom pozornošću je istaknut dugo­godišnji voditelj Centra akademik Dušan Klepac, koji je kao voditelj profilirao i afirmirao njegov rad tijekom gotovo triju desetljeća, a zauvijek nas je napustio 2006. godine.

U poglavlju "Znanstvenoistraživačka djelatnost" kronološki se navode brojni znanstveni projekti i teme koje su realizirane u Centru po znanstvenim poljima (Šumarstvo, Filologija i književna znanost, Medicina, Veterina, Povijest, Arheologija i drugo.).

Poglavlje "Znanstveni skupovi" donosi popis dvanaest održanih skupova dok se u po­glavlju Stručni i drugi skupovi navode brojni u Centru održani skupovi iz različitih područja znanosti.

U poglavlju "Izdavačka djelatnost" ističe se daje ona zastupljena unutar dviju edicija, a to su Radovi i Posebna izdanja. Napravljen je i popis izdanja Centra za razdoblje 1971. - 2010.

Poglavlje "Izlaganja na znanstvenim skupovima, predavanja i prigodni govori" donosi po­pis 210 javnih istupa i nastupa u okviru Centra tijekom četiriju desetljeća.

U poglavlju "Predstavljanje knjiga" donosi se popis svih knjiga koje su predstavljene u Centru, a poglavlje Nagrade, odlikovanja, diplome, priznanja i zahvalnice Centru, voditelju i zaposlenicima sadrži popis svih odličja i priznanja stečenih tijekom postojanja Centra.

Popis imena deset zaposlenika u Centru koji su bili zaposleni tijekom četiriju desetljeća donosi se u poglavlju "Zaposlenici Centra".

Na kraju Spomenice u poglavlju "Prilozi" donose se životopisi voditelja Centra akademika Slavka Matića i upraviteljice dr. sc. Anice Bilić. Administrativna tajnica Ksenija Petričić sa­stavila je Bibliografiju izdanja Centra koja sadrži 459 radova. Isto tako prikazane su preslike članaka i fotografija koje su izašle u tisku, a odnose se na Centar i njegove članove.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –