Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Pere Sikavica

Organizacija

  • Nakladnik: Školska knjiga
  • 12/2011.
  • XVI, 876 str., meki uvez
  • ISBN 9789530303942
  • Cijena: 349.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Fenomen organizacije, ne samo kao teorije već ponajviše kao uspješne prakse, dugo zaokuplja pozornost znanstvene i stručne javnosti. Organizacija kao znanost definirana je prije više od stotinu godina, a kao iskustvo i praksa organizacija je stara koliko i sam ljudski rod.

Ova knjiga pokušava dati odgovore na sva relevantna pitanja teorije organizacije. Knjige istoga ili sličnog sadržaja objavljuju se i u svijetu pod različitim nazivima, kao što su teorija organizacije, ponašanje u organizaciji, poslovna organizacija itd. ili samo organizacija. Ja sam se opredijelio za naziv organizacija, koji mi se čini najprihvatljivijim za sadržaj ove knjige, ne bi li se prije svega naglasio opći, univerzalni karakter organizacije i mogućnost njezine primjene na svim područjima rada i života.

Nastavni program kolegija Organizacija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čijim je studentima ova knjiga i namijenjena kao udžbenik, strukturiran je po uzoru na iste ili slične nastavne programe na poznatim zapadnoeuropskim i sjevernoameričkim sveučilištima, a ova je knjiga i napisana u skladu s tim nastavnim programom te potpuno zadovoljava potrebe tog kolegija.

U knjizi se fenomen organizacije pokušava objasniti uz pomoć prirodnih znanosti, prije svega biologije i fizike, s obzirom na činjenicu da prirodni, biološki odnosno živi organizmi funkcioniraju prema načelu samoorganizacije, a društveni organizmi, kao što su organizacije bilo koje vrste, teže za što većim približavanjem samoorganizaciji kao najvišoj razini organizacije. Ova knjiga daje odgovor na pitanje kako postići najvišu razinu organizacije, tj. kako se približiti samoorganizaciji, tom idealu organizacije svih živih bića.


Ova je knjiga izmijenjeno, prošireno i dopunjeno izdanje knjige Poslovna organizacija koju sam objavio u tri izdanja u suautorstvu s prof. dr. sc. Mijom Novakom, mojim profesorom i učiteljem. Od prof. Novaka, kao čovjeka i kao profesora, mnogo sam naučio i na tome sam mu trajno zahvalan.

Knjiga je doživjela velike promjene u usporedbi s posljednjim izdanjem, počevši od samog naslova knjige do broja poglavlja i sadržaja knjige. Prethodno izdanje knjige imalo je 20 poglavlja, a ova je knjiga strukturirana u 14 poglavlja. Od toga su dva poglavlja potpuno nova, tako da je od prethodnih 20 poglavlja u ovoj knjizi ostalo samo 12. Doda li se tome činjenica da sam u ovoj knjizi napisao i četiri poglavlja koja je u prethodnim izdanjima pisao prof. Novak, to znači da je u ovoj knjizi napisano šest potpuno novih poglavlja u odnosu prema prethodnim izdanjima knjige.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama u ovoj knjizi, one postoje u svakom poglavlju jer su sva poglavlja uvelike dopunjena i proširena. Najbolja potvrda tomu je činjenica da ova knjiga sadržava od 40 % do 50 % novog teksta u odnosu prema prethodnom izdanju.

( iz Predgovora )


**

Knjiga detaljno iznosi materiju, zaključci su utemeljeni, stil je precizan i dosljedan, unatoč velikom opsegu rada. Sadržaj je dobro strukturiran, a teme su hijerarhijski organizirane i pregledne. Kao posebnu vrlinu knjige možemo smatrati njezinu razumljivost, pa će tekst biti zanimljiv i stručnjacima, studentima ili tek znatiželjnicima jer se autor trudio pobuditi čitateljevu znatiželju i potaknuti ga na razmišljanje.

prof. dr. sc. Velimir Srića


Ova knjiga po svojem sadržaju, načinu obrade materije, jasnoći iznošenja vlastitih stajališta te logičnog promišljanja svih tema može smatarati iznimno vrijednim djelom, odnosno djelom najviše razine. Ona je svojom kvalitetom te širinom obuhvata teme djelo najviše razine, koje iz ovog područja do sada nije objavljeno u Hrvatskoj.

prof. emeritus Marin Buble

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –