Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ðuro Benić

Uvod u ekonomiju

  • Nakladnik: Školska knjiga
  • 12/2011.
  • 332 str., meki uvez
  • ISBN 9789530302693
  • Cijena: 169.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Jedan od prvih zadataka nastavnika u uvodnom kolegiju iz ekonomije zainteresirati studente za ekonomiju i pomoći im razviti ekonomski logično razmišljanje i postupno ulaziti u sve složeniju problematiku teorijske ekonomije, a što im uvelike olakšava cjelokupni studij.

Pred korisnicima je prva u nizu od tri knjige "Uvod u ekonomiju", "Mikroekonomija" i "Makroekonomija", a koje su zajedno jedna cjelina - moguća knjiga "Ekonomija" koja pokriva područja koja se na ekonomskim fakultetima izučavaju na više razina u kolegijima "Osnove ekonomije", "Mikroekonomija" i "Makroekonomija". Obuhvat materije, razina analize i način izlaganja u ovoj knjizi prilagođeni su studentima prvog semestra prve godine studija ekonomije, i to uvodnog kolegija iz ekonomije.

Uglavnom su se rabila literarna obrazloženja uz nužne geo-metrijsko-grafičke prikaze uz najmanju moguću primjenu matematičkih modela. Na taj način nastojalo se utjecati na jasnoću i lakše razumijevanje objašnjenja razmatranih problema studentima s manjim predznanjem iz matematike, uz jednostavne primjere posebice iz područja mikroekonomije, koja je studentima bliža, odnosno početno razumljivija.

Kako bi studenti mogli lakše svladati gradivo i provjeriti znanje na kraju svakog poglavlja, uz Sažetak je dan skup Pitanja za raspravu, odnosno Pitanja za vježbu, a odgovori na Pitanja za vježbu nalaze se na kraju udžbenika. Jednako tako, na kraju svakog dijela dan je kraći popis literature u kojoj se razmatrana problematika u odnosnom dijelu na sličan ili drukčiji način razmatra, a koji može poslužiti studentima za dodatna produbljivanja spoznaja o razmatranoj problematici.

Ukratko, nastojalo se dati ne opširan, jezgrovit, jednostavan i lako razumljiv uvodni udžbenik iz ekonomije koji će studentima dati nužne spoznaje za dublji ulazak kako u područja mikroekonomije i makroekonomije, tako i drugih kolegija na studiju ekonomije i poslovne ekonomije.

U drugoj i trećoj knjizi uz složeniju problematiku koja se razmatra rabit će se i složenija analiza imajući na umu da se problematika iz tih područja izučava na više kolegija u preddiplomskome i diplomskom studiju.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –