Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Hrvatska srednjovjekovna proza II.

  • Nakladnik: Matica hrvatska
  • Urednik: Stjepan Damjanović
  • 09/2013.
  • 357 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531503204
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Nastanak i razvoj hrvatske srednjovjekovne književnosti obilježen je višestrukim utjecajima stranih književnosti, isprva kasnoantičke i grčkobizantskoslavenske književnosti, a potom i zapadnoeuropske literature.

Prema materijalnom i duhovnom kontekstu vlastite sredine hrvatski srednjovjekovni prozaisti prihvaćali su i prilagođavali razne žanrovske modele prozne književnosti zapadnoeuropskoga kulturnoga kruga, pa tako i apokrife, eshatološke vizije, Marijina (Bogorodičina) čudesa te prenja, tekstove prožete kršćanskim svjetonazorom, iznimno popularne u srednjevjekovnome puku.


O KRSNOM DRVETU

Čte se v Ištorijah skolastikah: Kada biše Adam ispujen iz raja za neveru, tada Bog postavi anjela herubina na vratih rajskih s mečem plamenim, da bi nijednoga človjeka v raj ne pustil. Adam, buduć tako spujen, i kada imi 9 sat let i 60 i 7, tada obnemore. I posla tretorojenago sina svojego Sita v raj zemalski, govore: “Idi v raj ter prosi ot onoga driva, gdo bi ga jil ne bi umrl nigdar.” A ta Sit pojde i ne da mu anjel v raj vlisti, ni mu da onoga driva koga on prošaše, da mu da kitu onoga driva po kom biše Adam sagrešil, tere mu reče: “Kada to drivo plod učini, tada tvoj otac zdrav bude.” I kada se Sit povrati k ocu svojemu, tada otac njega biše umrl i biše pokopan. A Sit vsadi onu kitu na grobi oca svojego. A ta kita se prija, tere vzraste drivo veliko. I tako sta tri tisuća i pet sat leti, dari do vrimene Solomunova.

I kada Solomun crikav zidaše, ku mu biše Bog zapovidal zidati, tada ono drivo za lipotu njega učini posići i hoti ž njega teg učiniti crikvi. I vsi meštri nigdare ne mogoše toga driva pripraviti v teg, jere nigda biše dlgo, a nigda kratko. A oni za sramotu toga driva učiniše v njem most na jednom potoci pred Jerusolimom, kud’je ljudi hojahu i dobitak. I kada pride Saba kraljica vidjeti mudrosti Solomunje, i govorivši š njim vrati se ot Solomuna. I mimo hodeći po onom drivu i po Svetom Duhu zvidi i pozna da je vele moćno plemenito drivo, ter
odšadši posla k Solomunu rekući: “Dam ti vidjeti da drivo ko v takovi mesti v vašćini stoji, da po njem vse kralevstvo židovsko ima poginuti!” Cjesar Solomun slišav to, vze drivo tere je v tretom obzidi pokopa gluboko v zemlju. I potom onde lokva se učini vrhu onoga driva pred pristriškom Solomunjim, tere sta ondi do jatja Gospodina.

A kada bi zajutra v Veliki petak, tada drivo zišlo biše van iz zemlje tere plavaše po vodi. I tadaj Židove prokleti vzeše ono drivo i ž njega učiniše Gospodinu križ na kom ga raspeše. I tada isplni se rič anjelova ku biše rekal Situ: “Kada to drivo plod učini, tada tvoj otac zdrav bude!” A Gospodin naš umrv na križi, i pojde k paklu i izvede ot tudu Adama i oce svete is tamnice i postavi je v svetlost večnu. Amen

 

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –