Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Kristina Šekrst Igor Uranić

Staroegipatski jezik : Gramatika, pismo i lingvistički uvod

  • Nakladnik: Školska knjiga
  • 06/2014.
  • 292 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789530617582
  • Cijena: 189.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Gramatike i udžbenici staroegipatskoga jezika nisu osobito česti ni na velikim europskim jezicima, a do sada na hrvatskome jeziku nije bila objavljena niti jedna knjiga toga tipa. "Staroegipatski jezik: Gramatika, pismo i lingvistički uvod"prvi je egiptološki priručnik i udžbenik na hrvatskom jeziku.

U prvom dijelu knjige govori se o klasifikaciji egipatskoga jezika i o njegovoj kronologiji, a zatim slijede poglavlja o fonologiji i drugim tradicionalnim dijelovima gramatike (morfologija, sintaksa). Na početku su svakog poglavlja dobro objašnjeni temeljni pojmovi pojedinih gramatičkih disciplina, a na kraju se poglavlja nalaze vježbe. Osim tradicionalnih dijelova gramatike, u knjizi se daju osnovni podatci i o egipatskom načinu računanja, o kalendaru, itd., što obogaćuje sadržaj knjige i čini ju zanimljivom čitateljima koji se bave kulturnom poviješću.

Na kraju se nalazi opsežan popis literature, podijeljen na općelingvističke radove, radove o afrazijskim jezicima, povijesno-kulturne radove, radove o književnosti i na temeljne gramatičke priručnike za staroegipatski.

Posebna je vrijednost knjige što ona ne služi samo kao uvod u staroegipatski jezik, već studentima i čitateljima daje i puno širu perspektivu. Knjiga je pisana jasno i pregledno i posve je prikladna za sveučilišni udžbenik, ali i kao priručnik lingvistima koje zanimaju poredbenopovijesni ili tipološki aspekti staroegipatskoga jezika.

Također može biti zanimljiva povjesničarima koji žele više znati o staroegipatskome jeziku i pismu. Vježbe kojima su popraćena pojedina poglavlja didaktički su dobro osmišljene i poredane, te omogućuju studentima da se i sami služe ovom knjigom, tj. da staroegipatski jezik uče kao samouki entuzijasti (knjiga sadržava i rješenja vježbi). Svi primjeri i vježbe dostupni i na hijeroglifskom pismu i u znanstvenoj transliteraciji na latinicu, pa se knjigom mogu služiti i oni koji se ne žele upuštati u učenje zahtjevnoga hijeroglifskog pisma.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –