Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Tihomila Težak-Gregl

Uvod u prapovijesnu arheologiju

  • Nakladnik: Leykam international
  • 10/2011.
  • 240 str., meki uvez
  • ISBN 9789537534714
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
Knjiga je u prvom dijelu opći uvod u arheologiju. Cijelo poglavlje Što je arheologija bavi se arheologijom općenito. Ali i u kasnijim poglavljima koja su posvećena poglavito prapovijesnoj arheologiji mnoge su činjenice, promišljanja i zaključci jednako dobro primjenjivi i na ostala arheološka razdoblja. Samo što je ovdje sve objašnjeno i potkrijepljeno primjerima iz prapovijesne arheologije.

Knjiga je podijeljena u 6 glavnih poglavlja s nizom potpoglavlja. Prvo odgovara na pitanja što je arheologija, koji su njezini ciljevi i zadaci, kakav je njezin položaj i odnos s drugim srodnim znanostima, prije svega poviješću i antropologijom. Drugo poglavlje bavi se poviješću proučavanja i istraživanja prapovijesti od spekulativne faze prisutne još kod antičkih autora do moderne analitičke faze.

Treće poglavlje donosi različite pristupe periodizaciji prapovijesti, razmatraju se kriteriji na kojima se one temelje. Potom se donosi kronološka periodizacija koja se najčešće koristi, a pojedina njezina razdoblja predstavljena su glavnim svojim obilježjima. Četvrto je poglavlje posvećeno arheološkim izvorima i građi. Ono je najopsežnije i detaljno se bavi arheološkim nalazima, njihovim vrstama i tipovima; nalazištima i njihovom tipologijom, objektima unutar nalazišta itd.

Peto poglavlje posvećeno je pojmovima kulture i civilizacije koji u arheologiji imaju drugačije značenje i tumačenje nego u svakodnevnom poimanju ili nekim drugim znanostima.

Završno je poglavlje posvećeno kronologiji, relativnoj i apsolutnoj. U sklopu relativne kronologije objašnjavaju se stratigrafija i tipologija, a u sklopu apsolutne kronologije razmatraju se neke od najvažnijih i najčešće korištenih prirodoznanstvenih metoda određivanja apsolutne starosti arheoloških nalaza i nalazišta.

Knjiga je opremljena kazalom pojmova i imena, te iscrpnom bibliografijom.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –