Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Helena Sablić Tomić ×

Preporuka • 09.02.2023.

Dubravka Oraić Tolić : Zagrebačka stilistička škola

Shvaćanje književnosti kao autonomnoga entiteta, predstavljalo je radikalni odmak od tradicijskoga sociopozitivističkog pristupa koji je do tada dominirao u hrvatskoj znanosti o književnosti, pa je Zagrebačka škola označila pobjedu nad ideološkim ili pozitivističkim pristupom.
Kritika • 16.03.2012.

Miroslav Mićanović : Dani

Mićanović sofisticiranim, biranim riječima i pažljivo oblikovanim, zgusnutim rečenicama koristi vlastiti tekst kao tijelo različitih pripovjedača koji u "Danima" govore o svakodnevlju, o ljubavi, o putovanjima, o literaturi, o iskustvu jezika. Prikazuje se na taj način složeni odnos između tijela i pisanog teksta. On kroz niz subjektnih igara proizvodi pred očima čitatelja informacije o tjelesnosti...
Kritika • 14.03.2012.

Robert Međurečan : Kad jaganjci utihnu u Zdihovu

Površinskim, brzo poteznim, poprilično jasnim i dojmljivo ispričanim prisjećanjima, Međurečan je svojega junaka ostavio bez dubljeg zasijecanja u prazninu, u uzaludnost i besmisao koja je ostala kao posljedica njegovih intimnih autodestrukcija nakon što je prestalo ratno vrijeme. Prava je šteta što mu to nije uspjelo, što je od scenarija želio napisati roman jer su čitatelji pred sobom mogli imali...
Kritika • 27.12.2011.

Edo Popović : Lomljenje vjetra

Urbani okoliš ispunjen likovima s društvene margine, autsajderima u sistemu, onima čiji je identitet u pozadini burnih društvenih promjena ozbiljno poljuljan. U referencijalnom sloju tog  tranzicijskog urbaniteta nalazi se Zagreb podijeljen zidom. On je amblem društvene anomalije dok je prostor Velebita unutar kojega se okuplja paralelna postratna priča, mjesto suprotnoga predznaka. U ovome romanu...
Kritika • 26.10.2011.

Dubravka Oraić Tolić : Akademsko pismo

Razlažući teorijski i metodološki okvir akademskog pisma, Dubravka Oraić Tolić izdvaja one aspekte teorije i retorike znanosti koji su potrebni za njegovo razumijevanje i praksu. Posebice je važno poglavlje u kojemu se upućuje na načine odnosno strategije i tehnike pisanja znanstvenoga rada s obzirom na upotrebu i navođenje literature. Predložena rješenja kao i ponuđeni citatni stilovi prema...
Kritika • 30.06.2011.

Stanko Andrić : Zavičajna čitanka

Nastojao je Andrić pri tome izboru propitati, na nekim mjestima čak i kritizirati, niz kulturalnih, antropoloških, socijalnih, egzistencijalnih i prostorno-geografskih stereotipa koji su bili vezani uz civilizacijski kronotop Slavonije i njezine pisane baštine. Čitaju se tako fragmenti tekstova iz dvadeset sedam djela tematski vezanih uz ruralni prostor i uz građansku kulturu, prepoznaju se u njima...
Kritika • 24.05.2011.

Dubravka Ugrešić : Napad na minibar

Prihvaćajući stajalište kulture kao polazište za "pjevanje i mišljenje", Dubravka Ugrešić  obrađuje različita područja koja oblikuju popularnu kulturu i njezin diskurs, uključujući pri tome umjetnost (u prvom redu književnost) u različite sfere ekonomskog života, javnih medija, virtualnog prostora. Dekonstruira se u njima mikrosfera kulturološkog diskursa na različite načine kako bi se...
Kritika • 18.04.2011.

Krešimir Nemec : Čitanje grada

Kroz eseje se prepoznaju one urbane arterije koje određuju hrvatski građanski društveni puls od realizma do suvremenosti. Autor vrlo precizno isprepliće nekoliko naratoloških pristupa temi: pozitivistički, interpretacijski i stilistički, detektirajući pri tome različite problemske i metodološke rakurse govora o paradigmatskim fenomenima (kavana, salon, ulica, trg...) svakodnevice jednoga grada....