Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Helena Sablić Tomić ×

Kritika • 16.03.2012.

Miroslav Mićanović : Dani

Mićanović sofisticiranim, biranim riječima i pažljivo oblikovanim, zgusnutim rečenicama koristi vlastiti tekst kao tijelo različitih pripovjedača koji u "Danima" govore o svakodnevlju, o ljubavi, o putovanjima, o literaturi, o iskustvu jezika. Prikazuje se na taj način složeni odnos između tijela i pisanog teksta. On kroz niz subjektnih igara proizvodi pred očima čitatelja informacije o tjelesnosti...
Kritika • 14.03.2012.

Robert Međurečan : Kad jaganjci utihnu u Zdihovu

Površinskim, brzo poteznim, poprilično jasnim i dojmljivo ispričanim prisjećanjima, Međurečan je svojega junaka ostavio bez dubljeg zasijecanja u prazninu, u uzaludnost i besmisao koja je ostala kao posljedica njegovih intimnih autodestrukcija nakon što je prestalo ratno vrijeme. Prava je šteta što mu to nije uspjelo, što je od scenarija želio napisati roman jer su čitatelji pred sobom mogli imali...
Kritika • 27.12.2011.

Edo Popović : Lomljenje vjetra

Urbani okoliš ispunjen likovima s društvene margine, autsajderima u sistemu, onima čiji je identitet u pozadini burnih društvenih promjena ozbiljno poljuljan. U referencijalnom sloju tog  tranzicijskog urbaniteta nalazi se Zagreb podijeljen zidom. On je amblem društvene anomalije dok je prostor Velebita unutar kojega se okuplja paralelna postratna priča, mjesto suprotnoga predznaka. U ovome romanu...
Kritika • 26.10.2011.

Dubravka Oraić Tolić : Akademsko pismo

Razlažući teorijski i metodološki okvir akademskog pisma, Dubravka Oraić Tolić izdvaja one aspekte teorije i retorike znanosti koji su potrebni za njegovo razumijevanje i praksu. Posebice je važno poglavlje u kojemu se upućuje na načine odnosno strategije i tehnike pisanja znanstvenoga rada s obzirom na upotrebu i navođenje literature. Predložena rješenja kao i ponuđeni citatni stilovi prema...
Kritika • 07.10.2011.

Ludwig Bauer : Zavičaj, zaborav

Bijeg od tragedije zavičaja, boravak u prostoru u kojemu želi "shvatiti sebe, u kojemu želi otkriti ono pogubljeno, prikriveno, prešućeno, zaboravljeno, ono 'stavljeno pod ključ'", narativni je okvir unutar kojega autor pažljivo rekonstruira historiografiju vremena nudeći čitateljima niz mitema isključivo vezanih za razdoblje o kojemu piše. Roman je ovo koji sublimira teško životno iskustvo...
Kritika • 24.05.2011.

Dubravka Ugrešić : Napad na minibar

Prihvaćajući stajalište kulture kao polazište za "pjevanje i mišljenje", Dubravka Ugrešić  obrađuje različita područja koja oblikuju popularnu kulturu i njezin diskurs, uključujući pri tome umjetnost (u prvom redu književnost) u različite sfere ekonomskog života, javnih medija, virtualnog prostora. Dekonstruira se u njima mikrosfera kulturološkog diskursa na različite načine kako bi se...
Kritika • 18.04.2011.

Krešimir Nemec : Čitanje grada

Kroz eseje se prepoznaju one urbane arterije koje određuju hrvatski građanski društveni puls od realizma do suvremenosti. Autor vrlo precizno isprepliće nekoliko naratoloških pristupa temi: pozitivistički, interpretacijski i stilistički, detektirajući pri tome različite problemske i metodološke rakurse govora o paradigmatskim fenomenima (kavana, salon, ulica, trg...) svakodnevice jednoga grada....
Kritika • 30.03.2011.

Bogdan Žižić : Pješčana ura

Jezgrovito napisane asocijacije okupljene su kroz pet poglavlja tematski vezanih uz gradove koje su odredili autorovu egzistencijalnu i esencijalnu putanju. Riječ je o Solinu i Splitu, prostoru njegova rođenja i odrastanja, te o Zagrebu, Puli i Biševu, formativnim mjestima Žižićeve životne i filmske poetike. Sondični memoarski zapisi Bogdana Žižića nisu samo puni živopisnih sjećanja na osobe iz...