Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ida Ograjšek Gorenjak

Opasne iluzije : Rodni stereotipi u međuratnoj Jugoslaviji

  • Nakladnik: Srednja Europa
  • 02/2015.
  • 291 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789537963200
  • Cijena: 210.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Knjiga "Opasne iluzije : Rodni stereotipi u međuratnoj Jugoslaviji" predstavlja značajan doprinos istraživanjima rodne i ženske povijesti u Hrvatskoj, dosad zanemarenim temama u hrvatskoj historiografiji.

Tema ove knjige su rodni stereotipi i politika međuratne Jugoslavije u vezi s time. Pri tome se rodni stereotipi ne tretiraju kao kulturni otpaci, već ih se analizira kao kulturne proizvode koji nastaju pod utjecajem političkih i kulturnih procesa, ali i sami utječu na oblikovanje i usmjeravanje društvene stvarnosti. Stoga je glavno istraživačko pitanje uspostava međuodnosa između rodnih stereotipa i političke realnosti. Knjiga nastoji detektirati i definirati rodne stereotipe danog razdoblja, objasniti i staviti u međuodnos koncepte muškosti i ženskosti te odgovoriti na pitanje na koji su se način rodni stereotipi kao imaginarni kulturni fenomeni realizirali u društvenoj, ekonomskoj i političkoj realnosti i obrnuto - koja je bila uloga rodnih stereotipa u objašnjavanju, kreiranju i funkcioniranju politike međuratne Jugoslavije?

Koncepcijski je knjiga podijeljena u pet poglavlja kojima je poveznica potraga za vezom između rodnih stereotipa i realnih zbivanja. Rodni se stereotipi istražuju kroz prizmu utjecaja Prvoga svjetskog rata na rodne odnose, diskusije različitih koncepata muškosti i ženskosti u međuratnom razdoblju, načina na koji su rodni stereotipi korišteni u objašnjavanju društva, kanaliziranju modernizacijskih proce¬sa te kako su se rodni stereotipi kroz zakonske propise uspjeli realizirati, ali i vršiti utjecaj na glavne političke trendove u zemlji.

Knjiga se prije svega bazira na izvorima za kulturnu povijest kao tisku, literar¬nim ostvarenjima, autobiografijama i satiričkim časopisima, klasičnim povijesnim izvorima kao što su statistički iskazi, zakoni i uredbe, te naravno na bogatom historiografijom. Posebna je pozornost posvećena ženskom tisku u kojem se odražavao proces pregovaranja oko „novog" koncepta ženskosti, ali i muškosti.

***

Ida Ograjšek Gorenjak
(1974), povjesničarka, završila je studij povijesti i češkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje radi od 2001. godine. Proučava pitanja ženske i rodne povijesti, kao i povijesti obrazovanja te kulturne povijesti na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Glavna je urednica časopisa Povijest u nastavi.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –