Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Miljenko Lapaine Ivka Kljajić

Hrvatski kartografi : Biografski leksikon

Knjiga "Hrvatski kartografi" obuhvatila je biografije i bibliografije hrvatskih kartografa i prva je takva leksikografska publikacija u Hrvatskoj.

Glavni cilj projekta "Hrvatski kartografi" je prikupiti, dopuniti i srediti dostupne podatke o osobama koje se u skladu s usvojenom definicijom mogu smatrati hrvatskim kartografima. Pritom, prema definiciji danoj u idejnim osnovama projekta, pod hrvatskim kartografima podrazumijevamo Hrvate ili ljude hrvatskoga podrijetla koji su živjeli diljem svijeta i djelovali na području kartografije, zatim pripadnike drugih naroda i narodnosti koji su rođeni na tlu Hrvatske, bez obzira na to gdje su boravili, te strance koji su živjeli i djelovali na ovome tlu dajući svoj prinos kartografiji.

Osnovne izvore građe čine baze podataka, odnosno popisi karata u zbirkama karata (kao što su, primjerice, one u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu), nekoliko monografija, zatim katalozi izložbi karata, zbornici radova sa simpozija, razne spomenice, enciklopedije i leksikoni te veći broj časopisa.

Ovaj biografski leksikon pojavljuje se uz četrnaestogodišnjicu rada na projektu Hrvatski kartografi i obuhvatio je oko 2000 osoba. Taj se posao nastavlja jer je hrvatska kartografska baština velika, ali još uvijek nedovoljno istražena.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –