Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Dean Slavić

Simboli i proroci : Interpretacija biblijskoga interteksta

  • Nakladnik: Školska knjiga
  • 03/2011.
  • 286 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789530302549
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
Uvod knjige tumači nazočnost biblijskih simbola u novom književnom tekstu glede količine, razine izravnosti, njihove uloge i temeljnoga stava umjetnika. Objašnjava se smisao velikih biblijskih struktura, pripovijesti, likova, rečenica i sintagmi. Autor se oslanja na Fryea i Blooma.

Poglavlje o Isusu u ranoga Šopa objašnjava stilske osobine i učinke prikaza Isusova lika iz Šopovih ranih knjiga "Nocturno" (1928.), "Isus i moja sjena" (1934.), "Od ranih do kasnih pijetlova" (1939.) i "Za kasnim stolom" (1943.). Istaknut je prikaz ljudske i božanske naravi, značenje praznina u stihovima, odnos sestre i brata iz pjesama prema Isusu te važnost simbola svjetla. Opširno su interpretirane pjesme "Kuda bih vodio Isusa", "Isus čita novine" i "Kasni posjet".

"Eliotov ranjeni kirurg" donosi najprije bibliografske i povijesne podatke bitne za Eliotovu pjesmu o ranjenom kirurgu. Drugi dio poglavlja tumači stilske poruke pjesme koja govori o Velikom petku. Dio prikaza posvećenje vezama simbola iz ove lirike sa simbolima iz drugih bitnih Eliotovih pjesama. Broj pet pokazuje se važnim simbolom ukupne Eliotove poezije, kako je broj tri sržan za Dantea.

Poglavlje o Georgu Traklu tumači biografsku pozadinu i binarne oprjeke pjesama Romanze zur Nacht" i "Grodek". Interpretacija ističe šutnju, das Schweigen, izraženu stankama te njezinu vezu s bitnim motivima i likovima, a upućuje i na druge srodnosti dvaju tekstova.

  ... itd.**

Dean Slavić svojim je analizama "biblizama" - kako teorijski imenuje svekolike odraze Biblije - na tragu nekih ranijih istraživača (Botice, Simundže, Lončarevića i dr., navlastito rodonačelnika Northropa Fryea) obavio ispitivalački krug glede pisaca koji mu se u smjeru naznačene problematike čine najznakovitijima. Navlastito su to T. S. Eliot, a u nas Nikola Šop, Tin Ujević i Vlado Gotovac.

U usporedbi s njima, Slavić je usmjeren strožim teorijskim znanstvom, temeljeći istraživanja na teoriji arhetipova usmene i književne europske tradicije i eliotovske "zamisli kakva kršćanskog društva", pa je stoga doličan prinos hrvatskoj književnoteorijskoj i komparatističkoj misli.

akademik Ante Stamać

 
"Simboli i proroci" propituju ne samo nazočnost nego i funkciju biblijskih simbola u djelima desetak autora hrvatske i svjetske književnosti. Dakle, riječ je o intertekstovnim međuprožimanjima i interpretacijama. Autora, međutim, poglavito zanimaju biblizmi kršćanskoga podrijetla koje naziva kristijanizmima, a s obzirom na veličinu mogu biti trojaki: prvi je Bog i cijela biblijska pripovijest, drugi su likovi i dijelovi kakve pripovjedne strukture i treći su sami rečenični sklopovi, sintagme i riječi. Glede prve razine, autor interpretira nekoliko autora kojima s jedne strane ilustrira posve afirmativan intertekstovni odnos (Šop) i one u kojima se cjelovita struktura pojavljuje u upitnoj ili niječnoj poziciji (Montale, djelomice Trakl).

Drugu razinu oprimjeruje ulaženjem u razvikan Tolkienov roman "Gospodar prstenova", u Prosenjakov roman "Divlji konj" te u Ujevićevu pjesmu "Fisharmonika". Napokon, sintaktičku i leksičku razinu autor pokazuje, primjerice, u Eliotovim i Gotovčevim stihovima, u kojima su ponajvećma značenja izraza pomaknuta jer su kontekstualno izmijenjena.

dr. sc. Stjepan HranjecDean Slavić rođen je godine 1961. u čakavskoj obitelji u Rijeci i danas živi u mjestu Mučići u Primorsko-goranskoj županiji. Magisterij je obranio godine 1997. na zagrebačkoj kroatistici, a doktorat godine 2000. na komparatistici. Bio je zaposlen deset godina, s prekidima, kao učitelj odnosno nastavnik predajući hrvatski jezik i povijest. Godine 1996. imenovan je savjetnikom za nastavu hrvatskoga jezika u ondašnjem Ministarstvu prosvjete i športa. Vanjski je suradnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od godine 2005., stalni zaposlenik i docent od 2007. te izvanredni profesor od 2013. Predaje kolegije povezane s književnosti u nastavi, svjetskom književnosti i Biblijom. Godine 1989. objavio je u vlastitoj nakladi zbirku pjesama “Osojnica”, a godine 2003. izašla mu je zbirka povezanih pripovijedaka “Ars moriendi”.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –