Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Dubravko Radošević

Kapitalni tokovi, tečaj i Europska monetarna unija

Hrvatska ulazi u Europsku uniju u trenutku druge dužničke krize Europske monetarne unije, sa neizvjesnom dinamikom rješavanja ove krize, obzirom na strukturne neuskladjenosti monetarne unije. Temeljni problem Europske monetarne unije nalazi se u neuskladjenosti političke integriranosti, sa stupnjem monetarne integriranosti njezinih članica.

S druge strane, monetarnu uniju inherentno nestabilnom čini neuskladjenost između zajedničke monetarne politike i nacionalnih fiskalnih politika. Treći strukturni nedostatak Europske monetarne unije, nalazi se u Europskoj centralnoj banci, koja djeluje kao središnja banka s demokratskim deficitom, iako je monetarna strategija ECB znatno poboljšana krajem 2011. i početkom ove godine, kako bi se spriječila bankovna kriza u EU. Četvrti problem monetarne unije, nalazimo u lošim mehanizmima koordinacije makroekonomskih politika članica eurozone i Europske unije, te izostanku efikasnih mehanizama za upravljanje krizom.


Ova knjiga analizira kapitalne tokove, tečajne režime i EMU. Hrvatska će morati provesti ekonomske reforme na osnovi strategije postupne liberalizacije, s vrlo pažljivim upravljanjem kapitalnim računom platne bilance, i konzistentnim politikama deviznog tečaja, u sustavu samostalne monetarne politike HNB, ali u kasnijoj fazi ekonomskih reformi, utvrđene prijelaznim monetarnim režimom ERM-2. S odgovarajućom strategijom kontroliranog upravljanja kapitalnim računom mora biti usklađena i promjena tečajnog režima, u pravcu njegove sve veće fleksibilnosti i usklađivanja sa tržišno određenim tečajem kune.

Naime, veći stupanj fleksibilnosti tečajnog sustava preduvjet je boljeg upravljanja kapitalnim tokovima Hrvatske s inozemstvom. Treba, naime, omogućiti "manevarski prostor" za fleksibilnije makroekonomske politike, kako bi se Hrvatska izvukla iz krize. Radi se o novoj primjeni teorema "nemogućeg trojstva".

Ukratko, predmet ove knjige analiza je monetarne politike i eksternih politika Hrvatske u prijelaznom razdoblju do ulaska u Europsku monetarnu uniju. Aktualnost ovakvih istraživanja vidimo u sklopu drugog vala globalne krize, te nove dužničke krize eurozone, koja je započela ekonomskim slomom Grčke, te širenjem financijske krize na Italiju, Španjolsku, Portugal, Irsku, Belgiju, Veliku Britaniju, te Cipar i Sloveniju.


***

Dubravko Radošević doktor ekonomije, znanstvenik na Ekonomskom institutu Zagreb i docent na Sveučilištu Zagreb, autor je i urednik više knjiga. Bavi se ekonomikom EMU, međunarodnim financijama, monetarnim istraživanjima, ekonomskom teorijom i ekonomikom razvoja, te političkom ekonomijom. Radio je u Zagrebačkoj banci Zagreb i Vladi Republike Hrvatske, bio je direktor u Hrvatskoj narodnoj banci, pregovarač sa MMF-om, Svjetskom bankom, bazel-skom Bankom za međunarodne obračune, EBRD-om i Svjetskom trgovinskom organizacijom, a od 2000. do 2010. savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –