Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Andrijana Kos Lajtman

Autobiografski diskurs djetinjstva

  • Nakladnik: Naklada Ljevak
  • 11/2011.
  • 352 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789533034317
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
"Autobiografski diskurs djetinjstva" prva je znanstvena studija koja usustavljuje cijelo jedno područje iz produkcije dječje književnosti te ga tumači s obzirom na status autobiografskog subjekta, odnosno, identiteta i njegove diskurzivne realizacije u djelima hrvatskih pisaca 20. i 21. stoljeća.

Ekspertizi čak četrdesetak pripovjednih djela prethodi iscrpna, u svakome pogledu moderna rasprava o istraživanjima autobiografskog diskursa u svjetskoj i domaćoj književnoj znanosti. Time je autorica odredila važnu stranu vlastita pristupa ovome nacionalnome književnom korpusu te isti razložila raspravom o statusu i tumačenju pojma dječje književnosti oslanjajući se također na najnovija teorijska i književnopovijesna iskustva.

"Kao svoj analitički predmet autorica je izdvojila autobiografske prozne tekstove hrvatske dječje književnosti započevši niz romanom Jagode Truhelke Zlatni danci iz 1918. godine pa sve do recentnih tekstova. Odabrana djela autorica promatra s obzirom na broj izdanja, zanimanja autorica i autora, te životnostvaralačko razdoblje u kojem su djela nastala. Analizu tekstova temelji na u detalje razrađenim kriterijima koji predstavljaju konstitutivne elemente često teško jednoznačno odredljivih modela i tipova autobiografske proze.

Studija Andrijane Kos-Lajtman inovativan je i svjež doprinos ne samo znanosti o književnosti i području istraživanja dječje književnosti, nego i interdisciplinarnom području koje se bavi pitanjima samoiskustva, pripovijedanja o njemu i njegove recepcije jednako u pisanoj i usmenoj komunikaciji, te ništa manje suvremenim studijama djetinjstva (danas već etabliranom interdisciplinarnom području)."
Jelena Marković

Andrijana Kos Lajtman (Čakovec, 1978.) izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositeljica različitih kolegija iz hrvatske i svjetske književnosti. Znanstvenim je interesima najviše usmjerena suvremenoj književnosti. Objavila je šezdesetak znanstvenih radova u domaćim i stranim publikacijama te dvije znanstvene knjige: "Autobiografski diskurs djetinjstva" (Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.) i "Poetika oblika – suvremene konceptualne i hipertekstualne proze" (Naklada Ljevak, Zagreb, 2016.).

Autorica je pjesničkih zbirki "Jutarnji laureat" (Grad Čakovec, 2008.), "Lunule" (Disput i DHK, Zagreb, 2012., nagrada Dobriša Cesarić), "Teleidoskop" (HDP, Zagreb, 2018.) te "Stepenice za Stojanku K." (V.B.Z., Zagreb, 2019.) i "Plava i smeđa knjiga" (Meandarmedia, Zagreb, 2021.).

U suautorstvu s Damirom Radićem objavila je konceptualnu zbirku "Zarazna zona" (Naklada Ljevak, Zagreb, 2021.). Pjesme su joj prevedene na makedonski, slovenski i mađarski jezik te objavljene u brojnim domaćim i stranim časopisima.

Povremeno se bavi književnom kritikom, kao i filmom. Autorica je dokumentarno-eksperimentalnih filmova "Tihi rubovi" (2019.) i "Dan antifašizma" (2019.) u suautorstvu s Damirom Radićem. Članica je Hrvatskog društva pisaca (HDP) i Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK). Urednica je i voditeljica književno-kulturne tribine KAČ na Učiteljskom fakultetu.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –