Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Zdravko Babić Hrvoje Pintarić Marjeta Mišigoj-Duraković

Sportska kardiologija : Kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti

  • Nakladnik: Medicinska naklada
  • 05/2018.
  • 416 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531768122
  • Cijena: 315.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

U suvremenom sportu prati se trend sve većeg opterećivanja mladih sportaša koje katkad nadilazi mogućnosti funkcionalne pričuve organizma, a sve u cilju ostvarivanja vrhunskih rezultata. S druge strane, mehanizacija, urbanizacija i ostali tehnološki napretci suvremenog svijeta povećavaju učestalost sedentarnog načina života. Svijest o pogubnom djelovanju takva načina života prate, osobito u najrazvijenijim zemljama svijeta, nastojanja za povećanjem razine tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme. Prirođene i stečene bolesti srca i krvnih žila su u sportu, rekreativnoj, radnoj i drugoj tjelesnoj aktivnosti rizični čimbenik koji može dovesti do povećanja pobola i smrtnosti osoba koje se njima bave. 

Udžbenik "Sportska kardiologija : Kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti" ima multidisciplinarni pristup kardiologiji sporta, tjelesne i radne aktivnosti u kojoj su autori s višegodišnjim iskustvom u stručnom i znanstvenom radu iz područja kineziologije, kardiologije sporta, kliničke kardiologije, aritmologije, medicine rada i dijetetike nastojali pregledno i detaljno obraditi fiziologiju vježbanja i tjelesne aktivnosti, te patofiziologiju, etiologiju i dijagnostiku kliničkih entiteta iz kardiologije sporta.

Sveobuhvatno su prikazani koristi i rizici vježbanja i tjelesne aktivnosti uopće, procjena funkcionalnog statusa i građe u svrhu utvrđivanja radne i sportske sposobnosti. Temeljito su opisane specifičnosti i važnost kardiološkog pregleda u sportskoj kardiologiji, postupci funkcionalne dijagnostike i procjene kardiovaskularnog rizika u sportaša, što je od velike važnosti za svakodnevni rad svih stručnjaka koji rade sa sportašima i rekreativcima.

U poglavlju o sportskoj kardiologiji opisani su klinički entiteti iz aritmologije, bolesti srčanih zalistaka i kardiomiopatija te rjeđih kliničkih entiteta koje nalazimo u populaciji sportaša. U udžbeniku su opisani različiti aspekti rekreativne tjelesne aktivnosti kako u zdravih sportaša rekreativaca, tako i onih s kardiovaskularnim bolestima ili rizičnim čimbenicima za njihov nastanak. Obrađena je radna sposobnost i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika s aritmijama i zatajivanjem srca, koronarnom bolešću i nakon kardiokirurških zahvata. Odabrane teme prikazuju važna područja za zdrave kao i osobe s kardiovaskularnim bolestima – prehranu, spolni život, upravljanje motornim vozilima, tjelesnu aktivnost u starijoj životnoj dobi, te oživljavanje ili kardiopulmonalnu reanimaciju onih koji dožive iznenadnu srčanu smrt.


Udžbenik je namijenjen studentima dodiplomskog studija i doktorskog studija kineziološkog fakulteta, studentima dodiplomskog studija i poslijediplomskih studija medicinskog fakulteta, kao i svima ostalima koji sudjeluju u trenažnom procesu, natjecanju i zdravstvenoj zaštiti sportaša i rekreativaca. Osnovni ciljevi su bolje prepoznavanje i razumijevanje specifičnosti područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti, kako kineziolozima i liječnicima, tako i drugim sportskim i zdravstvenim djelatnicima.

Ovo je prvi udžbenik iz područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti sportaša i kardiovaskularnih bolesnika u nas, te je dobrodošao u hrvatsku stručnu i medicinsku literaturu.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –