Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Tragovi tradicije, znakovi kulture : Zbornik u čast Stipi Botici

U zborniku "Tragovi tradicije, znakovi kulture" okupljeni su radovi u čast prof. dr. sc. Stipe Botice, u širokom rasponu obrađuju relevantne filološke, folklorističke, kulturnoantropološke, etnološke, povijesne, književnoteorijske, književne teme i teme iz povijesti umjetnosti, dijelom tako odražavajući i slavljenikov znanstveni i nastavni interes (kao osnivača više kolegija na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku i kao pokretača Poslijediplomskoga doktorskoga studija Hrvatske kulture).

To je povod, a rezultat su nova čitanja temeljnih djela hrvatske književnosti (poput npr. Judite), najnovijih hrvatskih romana (i načina predstavljanja slika djetinjstva u njima), dosad slabije poznatih i nedovoljno istraženih djela (poput Otmice Ise velikanovića), zatim književna i jezična čitanja prijevoda Biblije: nadalje i najzastupljenije: čitanja i propitivanja usmenoknjiževne problematike (od žanrovskih do izvedbenih i kontekstualnih) te malih literarnih formi koje su u većoj (npr. frazemi) ili manjoj mjeri (npr. grafiti) povezani s određenim aspektima usmenosti itd. Ključne riječi koje okupljaju sve radove i njihove, na relevantan način obrađene teme, hrvatska su kultura i tradicija.

U 45 radova vrhunskih hrvatskih filologa, folklorista, etnologa i kulturnih antropologa, književnih povjesničara, jezikoslovaca i povjesničara, autori se bave znanstveno relevantnim temama iz svojih područja, pazeći da pritom one budu izravno ili neizravno povezane s opusom Stipe Botice.

"Tragovi tradicije, znakovi kulture" na jednom mjestu donosi svojevrsni presjek aktualnoga stanja hrvatske folkloristike, ali i kulturne antroplogije. Raspon tema (od biblijskih interferencija do tematiziranja smotri folklora) upućuje na iznimnu relevantnost i potrebu da se Zbornik pojavi u tiskanome izdanju kako bi se plodan rad prof. dr. sc. Stipe Botice obilježio dostojno.

Zbornik je prije svega namijenjen filolozima, folkloristima i kulturnim antropolozima, kako hrvatskima tako i inozemnima. Zbog širine tema bit će koristan književnim komparatistima, književnim teoretičarima, retoričarima, povjesničarima, etnolozima, ali i zainteresiranoj stručnoj javnosti, osobito u Sinju i Cetinskoj krajini.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –