Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Morana Čale Lada Čale Feldman

U kanonu : Studije o dvojništvu

  • Nakladnik: Disput
  • 10/2008.
  • 368 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789532600551
  • Cijena: 140.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Usredotočena na fenomen dvojništva - kao antropološke konstante i ujedno znaka moderniteta, psiho-socijalne opsesije, a istodobno i književne figure, procedure i motiva - ova knjiga, komponirana  "u kanonu", obuhvaća četrnaest interpretacija pripovjednih i dramskih djela stranih i hrvatskih autora koji se običavaju nazivati "kanonskima".

Pritom autorice fenomen dvojništva, dvojstva, dvostrukosti kao istosti i suprotnosti ispituju na književnim tekstovima brojnih domaćih i europskih pisaca, u metodološkom pogledu također u svojevrsnom dvojstvu, bilo kontrastno, sučeljavanjem dva autora, ili isticanjem dva problema, ili opisivanjem dva umjetnička medija, ili analizom dvojstava određenih kulturoloških ili antropoloških fenomena.

Sve studije, bilo da im je predmet lik i svjetonazor Don Juana ili pak neki aspekti Molièreova ili Pirandellova djela, Begovićeva ili Krležina opusa, svaka na svoj način, prilazi problemu identiteta i ne/indentiteta, istosti i sličnosti, dvojstva i dvojništva, reprezentacije i autentičnosti i slično.

Dante, Marivaux i Wilde, Tommaseo, Poe i Krleža, Rousseau i Marinković, Marin Držić, Virginia Woolf i Samuel Beckett, Molière, Milan Begović i Umberto Saba smješteni su ovdje u nasljednu liniju koju bi Pirandello, također jedan od analiziranih autora, nazvao "humorističkom" – odanom unutrašnjoj refleksiji i raspuknuću, udvajanju figura i struktura, i prekoračenjima ontologije, ali i same svoje naizgled isključive pripadnosti mediju jezika.

Sam popis problema, autora i likova kojima se bave autorice svjedoči o tome da je ova monografski koncipirana knjiga utemeljena interdisciplinarno, ponajprije na pozicijama kulturalnih, književnoantropoloških, feminističkih i psihoanalitičkih istraživanja i pristupa i da je u tom smislu moderna i inovativna.

Istodobno, proučavajući pojedine segmente europske književne kulture i omjeravajući ih o fenomene hrvatskoga književnog kanona (M. Držić, M. Krleža, R. Marinković, M. Begović), knjiga autorica Morane Čale i Lade Feldman Čale na nov način osmišljava i razmiče granice dosadašnjih književnokomparatističkih studija.

Takav pristup i to na golemu književnom korpusu, posve je inovativan u nas i u suglasju je s najmodernijim književnokulturnim istraživanjima u europskim i anglo-američkim sredinama.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –