Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ranko Matasović

Kratka poredbeno povijesna gramatika latinskoga jezika

  • Nakladnik: Matica hrvatska
  • 10/2010.
  • 304 str., meki uvez
  • ISBN 9789531509015
  • Cijena: 190.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Drugo izdanje Matasovićeva sveučilišnog udžbenika u odnosu na prvo izdanje dopunjeno je novijom literaturom, ispravljene su uočene pogreške, a tekst je mjestimice izmijenjen i znatno povećan.

"Od prvoga izdanja 'Kratke poredbenopovijesne gramatike latinskoga jezika' prošlo je više od deset godina. U međuvremenu, latinski se jezik nije nimalo promijenio, ali ova knjiga jest. Ispravljene su neke vrlo neugodne pogreške, koje su u prvom izdanju nastale najviše zbog vrlo kratkoga roka u kojem sam pregledavao korekture, svega nekoliko sati prije odlaska na studijsku godinu u SAD.

Također, knjiga je dopunjena novijom literaturom, a tekst je izmijenjen i u nekim dijelovima znatno povećan. U proteklih desetak godina promijenio sam mišljenje o nekim problemima, u velikoj mjeri i zato što sam u međuvremenu mnogo toga naučio, osobito na trima studijskim boravcima, prvo na Sveučilištu Wisconsina u Madisonu (1997-1998), zatim kao stipendist Humboldtove zaklade na Sveučilištu u Bonnu (2002-2003), i naposljetku kao gost Odsjeka za poredbenu lingvistiku Sveučilišta u Leidenu (2008).

Premda se spektakularna otkrića u indoeuropskoj lingvistici i povijesnoj gramatici latinskoga jezika ne događaju osobito često, u proteklih desetak godina pojavilo se nekoliko vrlo važnih radova, prije svega temeljni etimološki rječnik Michiela de Vaana (2008). Novo je izdanje moje gramatike bibliografski znatno dopunjeno novim naslovima, a i neke su nove spoznaje povijesne i poredbene lingvistike unesene u tekst. "

( Ranko Matasović )


"Knjiga je pisana s osnovnim ciljem - preko latinskoga, kao relativno poznatog jezika (jer se uči u školama), ujedno korisnoga za poredbeno proučavanje indoeuropske gramatike, približiti indoeuropeističku struku. Osim toga, latinski jest dobro istražen jezik, no pristup u latinskim gramatikama obično je vrlo konzervativan i Matasović želi to ispraviti.

Naime, dok standardni priručnici latinske historijske gramatike polaze od klasičnih latinskih morfoloških paradigmi koje naknadno tumače pozivajući se na starija jezična stanja i pretpostavljen morfološki sustav indoeuropskoga prajezika, Matasović se zauzima upravo za obrnut i zapravo logičniji pristup. On polazi od rekonstrukcije indoeuropskoga prajezika, a potom opisuje jezične promjene koje su dovele do stanja posvjedočenog u gramatici klasičnoga latinskog jezika."

Sanja Brbora-Majstorović, Slobodna Dalmacija

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

Link • 15.02.2010.

Hrvatski jezični portal

– Pretraži sve knjige –