Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Zbližavanja : Zbornik povodom šezdesete obljetnice života Damira Barbarića

  • Nakladnik: Matica hrvatska
  • Urednik: Ozren Žunec, Petar Šegedin
  • 03/2013.
  • 350 str. , meki uvez
  • ISBN 9789531509909
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
Zbornik filozofskih radova dvadeset i jednog autora iz Hrvatske, Njemačke, Italije, Švicarske i Slovenije posvećen je šezdesetoj obljetnici života hrvatskoga filozofa Damira Barbarića. Tematski se zbornik oslanja na problematiziranje određenih filozofskih pitanja u klasičnim djelima filozofa kojima je i Damir Barbarić posvetio brojne stranice vlastita filozofskog opusa.

O Platonu, Aristotelu, Heraklitu, Parmenidu, sv. Justinu, Kantu, Hegelu, Nietzscheu, Renéu Charu i dr. pišu Barbarićevi duhovni suputnici, prijatelji i učenici Donatella Di Cesare, Günter Figal, Volker Gerhardt, Karen Gloy, Dietmar Koch, Dean Komel, Mario Kopić, Ivan Kordić, Stjepan Kušar, Stipe Kutleša, Annamaria Lossi, Davor Ljubimir, Igor Mikecin, Cathrin Nielsen, Žarko Paić, Birgit Recki, Petar Šegedin, Rainer Thurnher, Helmuth Vetter, Franci Zore, Ozren Žunec.

Uredili: Ozren Žunec i Petar Šegedin.

Damir Barbarić
rođen je u Zagrebu 4. siječnja 1952. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je i diplomirao filozofiju i sociologiju te slušao jednopredmetnu klasičnu filologiju, dok je politologiju diplomirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 1982. kod Vanje Sutlića, tezom pod naslovom "Platonovi Zakoni kao filozofijsko utemeljenje politike". Od 1979. zaposlen je na Institutu za filozofiju u Zagrebu, gdje je 2000. izabran u trajno zvanje znanstvenog savjetnika. Raznovrsnost Barbarićeve znanstveno-istraživačke, nastavne i ukupne stručne djelatnosti priječi upuštanje u faktografijske detalje. Tomu ovdje naposljetku i nije mjesto, pa neka bude dostatno uputiti na ono najvažnije.

Damir Barbarić predavao je i predaje na više stranih i hrvatskih sveučilišta, između ostalog u Beču, Freiburgu, Berlinu, Münchenu, a predavanja drži na sveučilištima u Ljubljani, Beču, Pragu, Padovi, Braunschweigu, Tübingenu, Innsbrucku, Rostocku, Berlinu, Baselu,  Budimpešti, Göttingenu, Sarajevu, Jeni, Freiburgu, Münchenu, Tokiju, Pisi, Hamburgu. Na kraćim znanstveno-istraživačkim boravcima boravio je na sveučilištima u Oxfordu, Padovi, Bologni, Münchenu, Beču, Tübingenu, Rostocku. Bio je suvoditelj doktorskoga studija filozofije u Tübingenu (1996-2001), a od 1993. triju tečajeva na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, posvećenih filozofiji idealizma, hermeneutici i transcendentalnoj filozofiji. Od 1997. do 2010. predavao je ontologiju i povijest filozofije na studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obnašao i dužnosti voditelja poslijediplomskog doktorskog studija filozofije (2003-2006).

Damir Barbarić je utemeljitelj Odjela za filozofiju Matice hrvatske (1992) i Udruge za promicanje filozofije (2001). Urednik je i član uredništava i savjetā brojnih domaćih i inozemnih filozofskih časopisa. U Hrvatskoj i inozemstvu dosad je objavio 18 autorskih knjiga, uredio 16 te priredio 36 knjiga, a autor je više od 190 izvornih članaka, studija i recenzija u domaćoj i međunarodnoj periodici te različitim zbornicima. Suurednik je edicije Sabranih djela Eugena Finka (Freiburg i. Br.).

Radovi su mu prevođeni na njemački, slovenski, engleski, talijanski, francuski, češki, mađarski, japanski i ruski jezik. Organizirao je preko pedest domaćih i inozemnih filozofskih kongresa i skupova, a sudjelovao na oko 180. Prevodi filozofijske knjige, članke i izbore tekstova s njemačkog, starogrčkog i latinskog jezika.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –