Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Višnja Josipović Smojver

Suvremene fonološke teorije

  • Nakladnik: Ibis grafika
  • 12/2017.
  • XI, 360 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9789537997311
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Višnja Josipović Smojver je redovita profesorica na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a knjiga "Suvremene fonološke teorije" namijenjena je fonetičarima i lingvistima, jezikoslovcima širokog spektra – od onih koji se bave teorijskim izučavanjem jezika do onih kojima je podučavanje jezika struka.

Temeljit pregled suvremenih fonoloških teorija prvi put se u ovako kompaktnom obliku podastire domaćem čitateljstvu. Kroz prizmu različitih fonoloških teorija i s izvrsnim uvidom u njihov povijesni razvoj, autorica tumači temeljne fonološke pojmove i promišlja o jeziku kao govornom fenomenu koji u svojoj zvukovnoj i artikulacijskoj komponenti pokazuje nevjerojatnu raznolikost u različitim svojim ostvarajima.

Dodatnu vrijednost knjizi svakako daje i znanstvena aparatura – opsežan popis relevantne literature, brojni primjeri, glosar fonoloških pojmova, anotirani popis manje poznatih jezika, kontastivni indeks optimalnosnih ograničenja te predmetno kazalo i kazalo imena.


"Autorica je uspjela čitatelju jednostavnim hrvatskim jezikom približiti često vrlo apstraktne i netransparentne pojmove, pravila i modele, što njezin prikaz čini pristupačnim širem krugu čitatelja, tj. kako sama kaže i onima 'koji pri samom spomenu fonologije osjećaju nelagodu'. Njezina je argumentacija logična i razumljiva, a sve su opisane teorije i pojave ilustrirane pomno odabranim primjerima opisa različitih pojava u različitim jezicima koji se navode u literaturi." (iz recenzije Milana Mihaljevića)

Višnja Josipović Smojver je redovita profesorica na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini: Fonetiku i fonologiju, Engleski širom svijeta te Suvremene fonološke teorije.

Njezina glavna područja znanstvenog interesa su fonetika i fonologija, varijante engleskog jezika te engleski kao lingua franca. Objavljuje radove iz područja fonetike i fonologije, autorica je sveučilišnog udžbenika "Phonology for Students of English", izlaže svoje radove na domaćim i međunarodnim konferencijama i sudjeluje u radu uredništva lingvističkih časopisa.

Od 2011. godine obnaša funkciju predstojnicu Katedre za engleski jezik.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –