Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Mirko Bilandžić

Poslovno-obavještajno djelovanje : Business intelligence u praksi

  • Nakladnik: AGM
  • 03/2008.
  • 215 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9789531743143
  • Cijena: 150.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
»Business intelligence« (poslovno-obavještajna/izvještajna aktivnost) je aktivnost u poslovnom svijetu koju planiraju, organiziraju, i provode poslovni subjekti, pri čemu ta aktivnost podrazumijeva proces legalnog prikupljanja javnih i svima dostupnih podataka etičkim sredstvima, njihovu analizu i pretvaranje u gotove poslovno obvještajne analize (»znanje«) radi pružanja potpore čelništvu poslovnog subjekta radi donošenja i realizacije što kvalitetnijih poslovnih odluka usmjerenih na očuvanje postojeće pozicije poslovnog subjekta u poslovnom okruženju, izbjegavanje bilo kakvih prijetnji i u konačnici na ukupni kvalitativni napredak poslovnog subjekta.

Ova knjiga govori upravo o »business intelligenceu«. Knjiga sadrži jedanaest poglavlja. U prvom dijelu prikazom niza primjera iz domaće i svjetske poslovne prakse dokazuje se da »business intelligence« nije nikakv mit, nego uvjet bez kojeg je poslovanje u suvremenim uvjetima gotovo nemoguće. Drugi dio bavi se pojmovno-kategorijalnom analizom. Zbog niza nejasnoća i dvojbi vezanih uz pojmove »intelligence« i »business intelligence« posebno mjesto u tim razmatranjima zauzima analiza odnosa pojma »business intelligence« u odnosu na tri pojma koja se nerijetko poistovjećuju s pojmom »business intelligence«. To su pojmovi: »competitive intelligence«, poslovna inteligencija i poslovne informacije.

U trećem dijelu knjige analizira se važnost informacija u suvremenom svijetu, obilježja suvremenog svijeta i uloga fenomena intelligencea u tim okvirima, dok se četvrti bavi modelima upravljanja poslovnim informacijama. U petom i šestom dijelu, kao središnjim dijelovima knjige, razmatra se fenomen »business intelligencea«, odnosno poslovno-obavještajne aktivnosti/poslovnog obavještavanja. Pomoću kategorijalno-pojmovne analize razmatra se geneza, pojam i sadržaj »business intelligencea« te model poslovnog obavještavanja, kao i model druge strane medalje tog fenomena: poslovno-protuobavještajna aktivnost/poslovno protuobavještavanje (business counterintelligence).

U dijelu pod naslovom »Funkcionalni business intelligence« prikazana je bit poslovnog obavještavanja. U tom je kontekstu prikazan proces izgradnje »business intelligencea« u kompanijama, pri čemu se ukazuje da je »business intelligence« zasebna profesija koju se ne smije i ne može poistovjećivati s nacionalnim intelligenceom i poslovnom špijunažom. Također se analizira poslovno-obavještajni ciklus s njegovim najvažnijim fazama: faza prikupljanja podataka i faza analize podataka. Pritom su istaknuti i psihologijski aspekti intelligence analiza s razlozima koji mogu rezultirati pogrešnim intelligence analizama.

Nadalje, kroz razmatranje benchmarkinga poslovno-obavještajnih sustava u svijetu prikazani su kriteriji za stvaranje kvalitetnih i efikasnih »business intelligence« sustava u kompanijama. Sastavni dio toga je i prikaz temeljnog smisla »business intelligencea«: njegove primjene u poslovnoj praksi. Analiza učinaka i efekata poslovno-obavještajne akivnosti, analiza uloge i učinaka »business intelligencea« u pojedinim funkcijama kao što su planiranje, marketing, prodaja, postprodajne aktivnosti, upravljanje ljudskim resursima, profiliranje poslovnih partnera itd. posve uvjerljivo dokazuju da je »business intelligence« instrument bez kojeg je poslovanje nemoguće.

»Business intelligence« se zbog niza nerazumijevanja nerijetko, naravno sasvim pogrešno, poistovjećuje s poslovnom špijunažom. Stoga se u svrhu otklanjanja tih zabluda u dijelu knjige istoimenog naslova detaljnije ukazuje na odnos »business intelligencea« i poslovne špijunaže. »Business intelligence« je legalna aktivnost usmjerena na prikupljanje i analizu javnih i svima dostupnih podataka i informacija, dok je poslovna špijunaža nelegalna djelatnost okrenuta području tajnosti.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –