Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ivan Illich

Medicinska Nemeza : Eksproprijacija zdravlja

  • Nakladnik: Litteris
  • Prijevod: Jagoda Milinković
  • 12/2010.
  • 268 str., meki uvez
  • ISBN 9789537250409
  • Cijena: 20.57 eur
    Preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro
  • Cijene knjiga su informativnog karaktera, navodimo prvu cijenu po izlasku knjige iz tiska. Preporučamo da cijene i dostupnost knjiga provjerite kod nakladnika ili u knjižarama! Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
Kultna Illicheva knjiga "Medicinska Nemeza", u kojoj grčka boginja odmazde kažnjava liječnikovu neograničenu vlast nad ljudskim životom, svojedobno je imala velik odjek u Europi i svijetu. Međutim, nakon trideset i pet godina, Illicheve osnovne postavke još više su se zaoštrile te pokazuju da se kriza medicinske paradigme zdravlja i bolesti znatno produbila.

Zdravlje je postalo fetiš kojemu se klanja većina ljudi, društvo je patološki opsjednuto bolešću, medikalizacija je zahvatila sve pore života, a pojedinac se bespomoćno pokorava diktatu liječnika i ljekarnika, režimu ambulanata i bolnica, ovisan o njima kao narkoman o drogi. Moderna medicina, unatoč velikom napretku, otišla je prema lllichu predaleko u želji da isključi smrtnost, bolest i bol, pretvarajući ljude u potrošače zdravlja, a uništavajući njihove obrambene sposobnosti.

Illicheva knjiga uspostavlja bogatiji i pozitivniji pojam zdravlja koji ne ovisi o medicinskim ustanovama koliko o općem kontekstu, načinu života, prehrambenim navikama, uvjetima stanovanja i rada, koheziji društvenog tkanja i temeljnoj autonomiji ljudskog bića.

 
**

 
Medicinska institucija ugrožava zdravlje. Medi­cinska kolonizacija svakodnevnog života otuđuje na­čine liječenja. Profesionalni monopol na znanstveno znanje priječi njegovu podjelu.

Razorna društvena i politička struktura nalazi svoje opravdanje u moći obasipanja svojih žrtava tera­pijama koje su one naučile željeti. Potrošač zdravstve­nih usluga postaje nemoćan da izliječi sebe ili svoje bližnje. Desne i lijeve stranke nadmeću se u revnosti u toj medikalizaciji života, a uz njih i mnogi pokreti za oslobođenje. Medicinska najezda ne poznaje granice. Seksokracija liječnika uz pomoć pobornika, podučavatelja i laboratorija laicizira i uvodi u škole seksual­nost i, poput ortopeda ispravlja tjelesnu svijest, stvara "čovjeka kojemu je potrebna pomoć" čak i u njegovu intimnom području.

Široka javnost već prepoznaje bolesnu dinamiku razvoja medicinske institucije. Zatvaranje medicin­skih fakulteta tijekom kineske kulturne revolucije bi­la je prva etapa nekog osvještenja, prepuna smisla za zemlje na putu industrijskog razvoja. Iduća će etapa tog osvještenja biti u razvijenim zemljama u kojima medicinski sustav već pridonosi općoj blokadi insti­tucija. Sljedećih će godina medicinska institucija ne­izbježno postati povlaštenom metom političkog dje­lovanja. Svojim ogledom želim pridonijeti da ta akcija ne dobije oblik preobrazbe liječnika u doživotnog njegovatelja pacijenata kao što se učitelj pretvorio u odgojitelja u pothvatu beskrajnog školovanja za do­životne učenike.

Medikalizacija života nezdrava je iz tri razloga: iz­nad određene razine tehnička intervencija na orga­nizmu oduzima pacijentu karakteristike živog bića koje se općenito označavaju riječju "zdravlje"; nužna organizacija za podržavanje te intervencije postaje sa­nitarna maska rušilačkog društva; i, naposljetku, kad biomedicinski aparat industrijskog sustava preuzme brigu o pojedincu, građaninu se oduzima sva moć da politički obuzda taj sustav. Medicina postaje radio­nica za popravak i održavanje namijenjena tome da čovjeka istrošena neljudskom proizvodnjom održi u stanju funkcioniranja. On sam mora tražiti zdravstve­nu potrošnju kako bi i nadalje mogao dopuštati svoje iskorištavanje.

U tri dijela mojeg ogleda nejednakih dimenzija bavim se tim trima razinama zloćudne medicine.

Prvo je poglavlje uvod u literaturu koje je tema tehnička učinkovitost medicine: njezina povijest, nje­zina sadašnjost i perspektive. Neučinkovitost i opas­nost skupe medicine prežvakane su teme. Ipak se mo­ram na njima nakratko zaustaviti kako bih uveo svoju argumentaciju. Ali to ni izdaleka nije središnja tema moje rasprave.

Drugi dio knjige ima tri poglavlja posvećena pred­stavljanju šest simptoma nezdrava utjecaja medicine na sredinu (2. poglavlje), teoriji koja omogućuje da se obuhvati mehanizam kontraproduktivnosti koji se pojavljuje u više naših velikih institucija (3. poglavlje) i uzaludnost, u jednom društvu predanom rastu, pet vrsta političkih pokušaja kojima je cilj ispraviti tu kontraproduktivnost (4. poglavlje).

Treći se dio bavi psihološkim utjecajem znakova i simbola koje je stvorio medicinski ritual na pojedin­ce: njihova realistička čvrstoća otupljuje, u prah se mrvi volja za životom, a tjeskoba pred smrću postaje nepodnošljiva. Bol, bolest i smrt postaju poticaji za proizvodnju trgovačke robe i tabua nove vrste koji paraliziraju proživljeno iskustvo.

Posljednje poglavlje govori o oniričnim izvorima te samoderegulacije medicinske institucije.

 
***

Ivan Illich (Ilić) (1926-2002), svjetski je priznat filozof, sociolog, društveni kritičar, erudit i poligtot, rođen u Beču, po ocu podrijetlom iz bračko-splitske obitelji. U početku zaređen za svećenika, 1961. osniva Centar za međukulturnu dokumentaciju (CIDOC) u Cuarnevaci, u Meksiku. Djela: "Dolje škole" (1971.), "Pravo na zajedništvo" (1973.), "Prema povijesti potreba" (1978.), "Rad u sjeni" (1981.), i dr.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –