Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Res gestae divi Augusti / Prakseis Sebastou theou / Djela božanskog Augusta

  • Nakladnik: Izdanja Antibarbarus
  • Urednik: Robert Matijašić
  • 11/2007.
  • 118 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9789532490268
  • Cijena: 11.95 eur
    Preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro
  • Cijene knjiga su informativnog karaktera, navodimo prvu cijenu po izlasku knjige iz tiska. Preporučamo da cijene i dostupnost knjiga provjerite kod nakladnika ili u knjižarama! Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
Među tekstovima klasičnog latiniteta koji su do nas doprli isključivo u epigrafskom obliku, dakle uklesani u kamenu, najznamenitiji i najduži - pa već samim time među najznačajnijima - zacijelo je svojevrstna političko-memoarska oporuka cara Augusta. Poduži je tekst napisao, odnosno diktirao pisarima sam car, a dovršio ga je na samome kraju svojega života, u sedamdesetšestoj godini (13/14. godine poslije Krista). «Res gestae» (»Djela«) istovremeno su epigrafski spomenik, povijesno vrelo i književni tekst, s obiljem povijesnih i kulturnih podataka koji osvjetljavaju Augustovo doba, njegov život i političku djelatnost.

Poslije careve smrti, «Res gestae» su postale «Res gestae Divi Augusti» («Djela Božanskog Augusta»), a tada su urezane na brončane ploče koje je Augustov nasljednik Tiberije dao postaviti ispred carske grobnice u Rimu, mauzoleja na Marsovu polju uz Tiber. Taj izvornik teksta nije sačuvan, ali kopije su se uklesivale u hramovima koji su u mnogim gradovima Carstva bili posvećeni Augustu.

U antičkoj Anciri (Ancyra, danas Ankara) u maloazijskoj rimskoj provinciji Galatiji, čitav latinski tekst i vjeran grčki prijevod uklesani su na zidu hrama koji je bio posvećen «Romae et Augusto», tj. božici Romi (personifikaciji rimske države) i Augustu. Taj latinski tekst, koji je mjestimično bitno oštećen, ali uglavnom cjelovito čitljiv, raspoređen je u šest stupaca, na ukupno 285 redaka. Uklesan je na na unutrašnji zid pronaosa: prva su tri stupca teksta lijevo od ulaza u svetiše, a preostala tri nastavljaju se desno od ulaza. Visina uklesanoga teksta je 2,7 m, a dužina na svakoj strani po 4 m. Iznad sva tri stupca na lijevoj strani uklesan je uvodni tekst u tri retka, pri čemu je visina prvoga retka najveća, u druga dva se postupno smanjuje, ali sva tri retka imaju slova veće visine od onih u cijelom ostalom tekstu. Tekst je u potpunosti rekonstruiran zahvaljujući grčkome prijevodu koji je uklesan na zidove u istom ancirskom hramu. Taj se tekst naziva “Monumentum Ancyranum”, pa se ponekad taj naziv koristi za “Res gestae Divi Augusti”.

Ovo izdanje kritičko je trilingvalno izdanje (latinski, starogrčki, hrvatski) tog teksta, sažetka Augustovih memoara, kojeg je pripremio, komentarima popratio i preveo, Robert Matijašić.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –