Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Dragutin Hlad

Sufizam : Povijest, tumačenja i protagonisti

  • Nakladnik: MISL
  • 12/2005.
  • 633, tvrdi uvez
  • ISBN 9536306751
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.
Pored neposrednog povijesnog značaja sufizma za cjelinu islamske civilizacije i njen suvremeni lik, poticaj za sastavljanje knjige koja bi ga nešto integralnije predstavila čitateljima na našem jeziku došao je i iz svijesti o nedovoljnosti izvora informacija koja su im do sada stajala na raspolaganju. Kulturna javnost na ovim prostorima o sufizrnu je mogla saznati iz književnosti koja mu se povremeno stvaralački okretala.

Bez namjere, naravno, da taj složeni fenomen svestranije i cjelovitije predstave, pojedini književnici s ovih prostora su umjetnički snažno i sugestivni) dočarali neke njegove vanjske i unutarnje aspekte. Tako, na primjer, tanana putopisna svjedočanstva Rastka Petrovića iz sjeverne Afrike sadrže vjeran i upečatljiv opis pomamnog derviškog plesa libijskih "marabuta" ("Veliki san zauja", 1928.), dočim Ivo Andrić ponire u osjetilnu jezgrenu rnagmu nemogućeg mističnog smirenja ("Smrt u Sinanovoj tekiji"). Zahvaljujući pronicljivim i strpljivim komparativnim studijama Ive Tartaglie ("Pripovedačeva estetika", "Prilog proučavanju Andrićeve poetike", Beograd, 1979.), otvorene su neslućene mogućnosti "sufijskog čitanja" nekih stranica Travničke kronike i dan je dragocjen putokaz za dalja istraživanja. Na način sasvim prividno drugačiji, ali zapravo s dubokim osjećajem fundamentalnog jedinstva svih tužnih, smiješnih, niskih i uzvišenih, a ponajprije običnih ljudskih stvari, piše o tekijama u Ðakoviei i Širazu Zuko Džumhur u svojim neponovljivim Pismima iz Azije. Treba li uopće i podsjećati na Selimovićev roman "Derviš i smrt", koji se, poslije surovih iskušavanja, završava osvjedočenjem da je "smrt besmisao kao i život"...

Ozbiljni pokušaji da se široj javnosti pruže znanstveno utemeljeni, solidni i pristupačno pisani opći uvodi za razumijevanje pojedinih istočnjačkih duhovnih i filozofskih tradicija, koji su u posljednje doba sve uočljivijim, još uvijek ne predstavljaju, a pitanje je hoće li ikada i predstavljati, odlučujući konstitutivni element i umjeravajući okvir za izgrađivanje popularnih predodžbi. Ni privlačna tema sufizma nije mogla ostati pošteđena problematičnih "osvijetljenja" rečene vrste, pa smo skloni vjerovati da će jedan izbor stručnih orijentalističkih tekstova o raznim aspektima islamskog misticizma biti od koristi.
Dragutin Hlad

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –