Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Predrag Finci

Priroda umjetnosti

  • Nakladnik: Izdanja Antibarbarus
  • 09/2006.
  • 193 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9532490124
  • Cijena: 130.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Teorija umjetnosti je danas uveliko odustala od potrage za biti umjetničkog djela, jer suština nije ni prethodna datost ni definitivna zadatost, i uvijek je nešto drugo, pa otuda teorija radije govori o karakteristikama i specifičnostima pojedinog djela, a i sve umjetnosti, nego o nekim temeljnim određenjima i presudnim karakteristikama umjetnosti. Zbunjena pred razvedenošću umjetničke produkcije, teorija sve češće poseže za opisom djela (što može biti adekvatna riječ o pojedinačnom djelu, ali ne i opće pravilo) i analizom situacije umjetnosti, a u bojazni da se ne pretvori u neku vrstu propisivačke estetike sve rjeđe kazuje o bitnim, određujućim svojstvima umjetnosti. Ali ni tada estetička teorija ne smije pacifizirati probleme djela, nego sačuvati izazove i unutrašnju napetost djela.

U tekstovima koji slijede najprije u nizu bilješki razmatram višestruko podrijetlo umjetnosti, potom, u II. poglavlju, kazujem o povijesnom rađanju umjetnika i "smrti autora", u III. kakva je uloga sponzora i tržišta u formiranju i promoviranju umjetničkog djela, u IV. o relevantnosti receptorovog ukusa u prosuđivanju djela, u V. govorim o prirodi samog djela, njegovoj izvornosti i značenju, da bih u VI., završnom poglavlju diskutirao o nastajanju filmske umjetnosti. U ovim esejističkim kazivanjima o estetskom tražim odgovor na pitanje o prirodi umjetnosti u susretu između historijsko-društvenog otklona i pitanja o djelu po sebi, o idealitetu djela, dakle pitam o načinima egzistiranja jednog fenomena.

U takvom razumijevanju djela propitujem o postojanosti djela u njegovoj promjenjivosti. Marksisti misle daje djelo uvijek "nešto drugo", nešto u čemu se ogleda podrijetlo i "politika djela", fenomenolozi da djelo zaista jest samo ono što po sebi samom jest, kao da je ono isključivo "estetska vrijednost", vrijednost koja ničim nije uvjetovana. A upravo u tome prebiva čar djela: da je ono ono što jest i još nešto drugo; da je po samome sebi i po onome što mu daje značenje; da je svijet po sebi i "svijetov svijet"; da je egzistentnost koja potvrđuje egzistenciju i njome biva potvrđena; da je po sebi (i) za Drugog; da je - u ovom paradoksu paradoksalnosti nema - autonomna heteronomnost.

Načelno bi se moglo tvrditi daje estetsko (kao estetski poriv i iskustvo) ono što je stvorilo djelo. Ali, estetsko ne ostvaruje samo sebe. Zato pitam o stvaraocu, naručitelju (pokrovitelju ili kupcu), receptom i djelu, dakle pitam o ona četiri činitelja što, rekao bih, formiraju ono što umjetnost jest i što jest njen svijet.
Predrag Finci

Predrag Finci (Sarajevo, 1946.) pohađao je Prvu gimnaziju, Dramski studio (kratko vrijeme se bavio glumom) i Filozofski fakultet u Sarajevu. Bio na studijskim boravcima u Parizu (kod Mikelea Dufrennea) i Freiburgu (kod Wernera Marxa). Magistrirao je 1977., a doktorirao 1981. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je izabran za redovnog profesora na nastavnom predmetu Estetika. Od 1993. živi u Londonu. Radio kao slobodni pisac i gostujući istraživač na University College London (UCL) do odlaska umirovinu 2011. Član je P.E.N.-a BiH, Društva pisaca BiH i Exile Writers Ink (London).

Do sada je objavio sljedeće naslove:

"Govor prepiski" (Svjetlost, Sarajevo, 1980)
"Umjetnost i iskustvo egzistencije" (Svjetlost, Sarajevo, 1986)
"Ishodište pitanja" (Glas, Banja Luka, 1987)
"O nekim sporednim stvarima" (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)
"Sentimentalni uvod u estetiku" (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004)
"Pravo, stranputicom" (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004)
"Poetozofski eseji" (Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 2004)
"Umjetnost uništenog: estetika, rat i Holokaust" (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2005)
"Priroda umjetnosti" (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2006)
"Tekst o tuđini" (Demetra, Zagreb, 2007)
"Djelo i nedjelo: umjetnost, etika i politika" (Demetra, Zagreb, 2008)
"Imaginacija" (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2009)
"Osobno kao tekst" (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2011)
"O kolodvoru i putniku" (Motrišta, Mostar, 2013)
"Čitatelj Hegelove estetike" (Naklada Breza, Zagreb, 2014)
"Estetska terminologija" (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2014)

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –