Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Jasminka Zloković Anita Zovko

Gerontologija : Izazovi i perspektive

Postoji mnoštvo argumenta, i to ne samo s emocionalnog aspekta, koji starije osobe čine obiteljskim i socijalnim bogatstvom. Ne umanjujući ni na koji način značaj djece, mladih osoba ili bilo koje druge osobe, urednice i autorice knjige otklanjanju predrasude i stereotipe o starosti te ističu pojavu ageizma, koji se isključivo fokusira na značaj jedne dobne skupine – djece i mladih. A kako je udio starijeg stanovništva u populaciji Hrvatske vrlo visok (trend povećanja se i dalje nastavlja, posebno u kategoriji vrlo starih osoba, 84 godine i više), bilo je nužno istražiti kako se taj kompleksni fenomen odražava na aktualno stanje te koje su moguće daljnje implikacije.

Uz to, knjiga odgovara i na niz drugih pitanja, primjerice otklanjanje stereotipa o starenju i starosti, mogućnosti podizanja kvalitete života starijih osoba, poticanje starijih osoba na učenje i socijalnu aktivnost, poticanje pozitivnih odnosa obitelji prema starijim članovima, promicanje socijalnog, emocionalnog, kognitivnog i odgojno-obrazovnog značaja starijih osoba u životu unuka, promicanje primarne prevencije agresivnih i nasilnih odnosa prema starijima, promicanje i implementiranje inovativnih pristupa u odgoju i obrazovanju djece i mladih s ciljem poticanja međugeneracijske suradnje.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –