Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Zoran Velagić

Uvod u nakladništvo : Drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje

  • Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada
  • 10/2020.
  • 195 str., meki uvez
  • ISBN 9789531694377
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

"Uvod u nakladništvo" Zorana Velagića sustavan je pregled osnovnih nakladničkih pojmova i procesa te informacija o razvoju nakladništva, njegovu položaju u modernim društvima i pokušajima njegova definiranja, ukazuje na raznovrsnost organizacijskih oblika nakladnika i pluralitet njegovih proizvoda uz  standardne postupke i procese nakladničkog poslovanja.

U uvodu autor donosi sintezu važnije inozemne literature objavljene u proteklih 20-ak godina te pregled poslovnih rješenja i praksi, pri čemu je naglasak na globalne nakladničke trendove i suvremene probleme koji su prema potrebi ilustrirani konkretnim primjerima iz nakladničkog poslovanja.

U prvoj cjelini autor govori o  povijesnosti nakladništva i njegovoj paradigmatičnosti u sklopu informacijskih djelatnosti i kulturnih industrija, opisuje društvene kontekste u kojima se nakladništvo ostvaruje ističući vrijednosti koje pritom vraća društvu na gospodarskom, tehnološkom, obrazovnom, znanstvenom, kulturnom i političkom području, naglašava odgovornost koju osobe uključene u nakladničke procese imaju prema društvu u kojemu djeluju zaključujući da nakladništvo nije moguće jednoznačno definirati, da ono nije monolitna djelatnost i da se može shvatiti samo uvažavajući kompleksne okolnosti proizvodnje knjige u zadanom društvenom kontekstu.

U drugoj tematskoj cjelini Velagić opisuje organizacijske oblike nakladničke tvrtke, kapital koji je nakladniku potreban za uspješne poslovne operacije, iznosi uobičajene podjele nakladnika i nakladničkih proizvoda, a posebnu pozornost pridaje formiranju nakladničkog plana jer su kvalitetan plan i njegova uspješna realizacija temelj nakladničkog poslovanja za kontinuiran rad. Razrađena je i koncepcija životnog ciklusa knjige, tj. njezina opstojanja od trenutka prihvaćanja u plan proizvodnje do prestanka intenzivnijeg korištenja, budući da je razumijevanje tog ciklusa bitno za opstojanje knjige.

Naposljetku, treća je cjelina posvećena nakladničkim proizvodima. Navedene su uobičajene i standardizirane radnje stjecanja, uređivanja i objavljivanja, pri čemu se pojam objavljivanje, slijedom izmijenjenih mogućnosti isporuke nakladničkih proizvoda (kroz digitalni tisak ili putem elektroničkih medija), modificira tako da obuhvaća i tisak ili objavu na mrežnoj stranici, i distribuciju, i promotivne aktivnosti, i prodaju. Osmo je poglavlje posvećeno knjizi, kao temeljnom nakladničkom proizvodu.

Izdanju je dodano poglavlje o digitalnom nakladničkom okružju, pri čemu se svijet digitalnoga nakladništva i digitalne knjige ne smatra revolucijom, što je čest slučaj posebice u popularnijoj literaturi, nego razvojnim korakom koji podjednako zadržava i mijenja postojeće i uhodane prakse.

Temeljno načelo "Uvoda u nakladništvo": da se ne smiju zanemariti novi trendovi niti se nakladništvo može svesti na nove trendove. Nakladništvo je djelatnost s dugom prošlošću koja je uvijek prihvaćala korisne tehnologije, no koja se nije svodila na tehnologije i nove proizvode, nego se primarno bavila stjecanjem, uređivanjem i objavljivanjem autorskih rukopisa.

Zoran Velagić je izvanredni profesor na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje predaje kolegije iz područja povijesti knjige i nakladništva. Voditelj je katedre za povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo i autor dvopredmetnog diplomskog studija nakladništva. Predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju matične ustanove te na poslijediplomskim studijima Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru, Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno–kulturnog identiteta koji se izvodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Književnost i kulturni identitet Filozofskog fakulteta u Osijeku. Član je programskih ili organizacijskih odbora više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija.

Objavio je 40–ak znanstvenih radova u časopisima i dvije monografije: "Pisac i autoritet. Bit autorstva i sustav autorizacije vjerskih knjiga u 18. stoljeću" (Naklada Ljevak, 2010.) i "Uvod u nakladništvo" (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2013.).

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –