Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Diana Stolac Anastazija Vlastelić

Generacija interneta/The internet generation

Tema knjige Generacija interneta vrlo je aktualna. Budući da je virtualni svijet sve značajniji ne samo na području zabave nego i u obrazovanju, povećava se i važnost jezika takve komunikacije. U radovima se među ostalim istražuje odnos slavenskih jezika i engleskog jezika kao jezika prestiža u internetskoj komunikaciji. (...) U radovima se iznose rezultati istraživanja dosad nedovoljno opisanih obilježja razgovornoga jezika prisutnih u internetskoj komunikaciji i pokazuje se smjer kretanja jezika novih medija te odnos nekadašnjih i sadašnjih komunikacijskih obrazaca. Zbog toga će knjiga Generacija interneta svakako popuniti prazninu o odnosu standardnoga i nestandardnoga jezika u suvremenom društvu.

prof.dr. sc. Vlasta Rišner

 

Knjiga Generacija interneta tematski je i sadržajno prvijenac u jezikoslovnim krugovima jer hrvatskoj znanstvenoj zajednici daje uvid u odabrane teme koje sveobuhvatno pokrivaju vrlo atraktivno i još uvijek nedovoljno istraženo sociolingvističko područje iz različitih očišta. Svi prilozi iznimno su dragocjeni jer podastiru rezultate hrvatskih i inozemnih kontinuiranih istraživanja istih tematskih područja. Knjiga će opravdano pridonijeti uspostavi novih i jačanju postojećih veza s inozemnim sociolingvistima te konkretnijem pozicioniranju hrvatske sociolingvistike u širem slavističkom kontekstu. (...) Znanstvena posebnost, a time i relevantnost knjige, ogleda se u činjenici da svaki rad daje zaokruženu cjelinu dosadašnjih istraživanja i proučavanja, a kao dio mikrocjeline i potom knjige u cijelosti potiče i na nova propitivanja obrađenih tema. 

prof.dr. sc. Ivana Vidović Bolt

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –