Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Miro Radalj

Knjiga i nakladništvo u odnosima s javnošću

  • Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada
  • 09/2016.
  • 192 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531693509
  • Cijena: 136.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Odnosi s javnošću i knjižno nakladništvo imaju vrlo aktivan i dugovječan odnos. Praksa obaju polja vrlo je dugovječna, živa i razgranata, a odnosi s javnošću i nakladništvo znanstvene su discipline srodnih tema. Knjižno nakladništvo djelatnost je na području kulture, ali istovremeno i ona koja će morati vratiti uloženi kapital. U tom pogledu ima mnogo sličnosti s ostalim “kulturnim industrijama”, ali je istovremeno i najjača takva industrija, tj. ona koja ima najveći obrt kapitala, najveći komunikacijski potencijal i najjači intelektualni utjecaj.

U ovoj knjizi bit će riječi o knjižnom nakladništvom koje, za razliku od ostalih grana nakladničke djelatnosti (novinsko nakladništvo, nakladništvo zvuka, slike...), ima svoje posebne komunikacijske i tržišne standarde, svoje ciljane javnosti i postulate komunikacije. Stoga če se stati na ovom segmentu nakladništva. Bit če rabljeni i primjeri iz prakse u svjetskom nakladništvo, ali primarno primjeri iz prakse odnosa s javnošću u Republici Hrvatskoj.

lako je i sama knjiga prvotno komunikacijski medij te ima vlastite odnose s javnošću jer svojim sadržajem utječe, oblikuje i stvara javnost i samostalno komunicira s njom, ovdje če se razmatrati odnosi s javnošću nakladničkih kuća, nakladnika koji već samim izborom naslova koje objavljuju ili pak odbiju objaviti oblikuju kulturnu, znanstvenu, političku, ekonomsku i drugu javnost. Teško bi bilo i izdvojiti bilo koju javnost na koju knjiga i nakladništvo barem posredno ne utječe.

Razvidno je da nakladnici tek počinju upoznavati važnost odnosa s javnošću kao vrlo važne upravljačke funkcije u tvrtki. Mnogi upotrebljavaju alate i tehnike odnosa s javnošću, ali je bilo potrebno istražiti i provjeriti koliko hrvatski nakladnici prihvaćaju i rabe alate i tehnike odnosa s javnošću, s kojim se problemima susreću u primjeni odnosa s javnošću, te uočiti propuste u primjeni.

Tema je aktualna i zbog činjenice da se nakladnici susreću s brojnim problemima u poslovanju, a teorijske i praktične spoznaje pokazale su da da se pravilnim upravljanjem odnosima s javnošću kao važnom upravljačkom funkcijom može znatno pridonijeti ostvarivanju poslovnih i kulturoloških ciljeva nakladničkih kuća.

Miro Radalj

 

**

"Knjiga i nakladništvo u odnosima s javnošću" autora doc. dr. sc. Mira Radalja ima naglašeno društveno, znanstveno i osobno značenje. Društveno značenje zrcali se u činjenici da nam autor nudi uvid u složen sustav nakladništva, a istovremeno, na spoznajama stečenim u istraživanjima, nudi optimalan model funkcioniranja nakladništva u društvu. Važno je to zbog činjenice koju nakladništvo ima u društvu znanja, kakvo želimo biti.

Sa znanstvenog aspekta knjiga popunjava prazninu u profesiji odnosa s javnošću. Studenti pa i praktičari odnosa s javnošću moći će steći nova znanja neophodna za prakticiranje odnosa s javnošću u nakladništvu. Na osobnoj razini autor ulazi u "klub" još uvijek malog broja znanstvenika s područja odnosa s javnošću, koji nesebično i sustavno akademski šire spoznaje odnosa s javnošću. Miro Radalj ovom knjigom nudi obrasce i modele funkcioniranja jednog važnog područja. 

prof. dr. sc. Zoran Tomić

 

Knjiga dr. sc. Mira Radalja "Knjiga i nakladništvo" u odnosima s javnošču jedinstvena je ne samo u hrvatskim, već i globalnim okvirima, budući da se bavi jednim iznimnim područjem, koje je unatoč vrtoglavom razvoju posljednjih godina ostalo prilično "nepokriveno" kvalitetnom literaturom. Autor, zahvaljujući vrsnom poznavanju teorije i prakse na ovom području te sposobnosti da znanstvena saznanja pretvori u pubUcistićki stil pisanja, obogaćen jasnim činjenicama i argumentima, čitatelja vješto vodi kroz često kompleksna područja odnosa s javnošću s posebnim naglaskom na njihovoj primjeni na strateškoj i operativnoj razini u svijetu nakladništva.

Knjiga će nedvojbeno imati uporabnu vrijednost i svoju publiku na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama na kojima se izučavaju odnosi s javnošću, ali i medu praktičarima odnosa s javnošću, posebno onima koji rade u nakladništvu. Ovo će im biti inspirativan i koristan alat.

izv. prof. dr. sc. Božo SkokoOva knjiga ima vrlo jasan znanstveni, ali i praktični doprinos problematici koju obrazlaže. Predmet obrađen u djelu važan je za hrvatsko društvo u cjelini, posebice stoga što nakladništvo ne promatra kao puku proizvodnju i recepciju tiskovina nego kao rafiniranu djelatnost proizvodnje tekstualnih diskursa i što nedvosmisleno naglašava važnost objave, tj. upoznavanja čitatelja s nakladničkim proizvodom, što prema mnogim suvremenim autorima na sve zasićenijem tržištu postaje jedan od glavnih izazova nakladničkog poslovanja.

Djelo se može stoga smatrati pionirskim, ali i vrlo ozbiljnim korakom kako u otvaranju rasprave o ulozi odnosa s javnošću u nakladničkom poslovanju, tako i u razmišljanju o načinima na koje nakladnici mogu pridonijeti senzibiliziranju javnosti za kulturne i intelektualne sadržaje općenito.

izv. prof dr sc. Zoran Velagić

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –