Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Marina Marinković

Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara

Knjiga "Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara" dr. sc. Marine Marinković prva je monografija o istočnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta. Sastoji se od 12 većih cjelina od kojih se neke dijele na nekoliko manjih podcjelina (poglavlja). Dodan je i zaključak te transkripcije ogleda mjesnih govora, opsežan popis relevantne literature te sažetak na engleskom jeziku. Popis literature svjedoči autoričinom odličnom poznavanju kajkavološke (i šire) tematike te najrecentnijih dijalektoloških izdanja.

Govori kajkavskoga narječje u cjelini sve do novijega doba bili su razmjerno slabo opisani, a posebno je Gorski kotar ostajao na margini interesa dosadašnjih istraživača. Zapadni su gorskokotarski govori u novije vrijeme dobili niz vrijednih radova, dok je istočni dio sve do ove knjige dijalektološkoj javnosti bio gotovo potpuno nepoznat. Autorica Marina Marinković provela je temeljito terensko istraživanje u svim govorima koje veže pripadnost hijerarhijski višem sustavu poddijalekta, utvrdila poveznice i razlučnice među njima te na temelju toga sve kajkavske mjesne govore istočnoga Gorskoga kotara klasificirala u tri skupine: jugoistočnu, središnju i sjeverozapadnu.

Novina je to u dosadašnjem poznavanju gorskokotarske jezične problematike koju obilježava dijalektološka razvedenost i raznolikost. Gorski je kotar područje na kojem egzistiraju govori svih triju hrvatskih narječja, čakavskoga, štokavskoga i kajkavskoga, a nerijetko su tu potvrđeni govori u kojima su, u različitim omjerima i odnosima, zabilježene kajkavske, čakavske i štokavske osobine. Obrada i usustavljivanje značajki istočnih gorskokotarskih govora utoliko je bio zahtjevniji posao od uobičajenoga dijalektološkoga rada, a nove spoznaje koje su pritom proizašle iz rada velik su znanstveni doprinos hrvatskoj dijalektologiji.

Budući da je u novije vrijeme u hrvatskoj kulturi osviješten značaj nematerijalne kulturne baštine, a znatni se napori ulažu i u popularizaciju znanosti, knjiga "Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara" dr. sc. Marine Marinković pobudit će zasigurno veliko zanimanje i u širim kulturnim krugovima. Osim svoje osnovne namjene, lingvističke analize istočnogoranskih mjesnih govora, knjiga nudi i pregršt podataka o povijesti, migracijskim kretanjima i trenutnoj društvenoj slici analizirana područja.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –