Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Gordan Mršić

Forenzika dokumenata, novca i rukopisa

  • Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada
  • 08/2014.
  • 285 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531692861
  • Cijena: 210.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

"Forenzika dokumenata, novca i rukopisa" G.Mršića i suradnika pokazuje svu kompleksnost u pristupu i interdisciplinarnosti u obradi teme. Riječ je o obimnom i kompleksnom djelu u kojem se izlažu temeljna i nadograđena znanja o novčanicama, dokumentima i rukopisima te vještačenjima u tom području. Knjiga ima 5 poglavlja koja su podijeljena u 40 podpoglavlja s 236 slika i osam tablica.U prilogu opravilima o načinu izuzimanja spornoga i nespornoga materijala, te smjernicama o stručnom osposobljavanju vještaka iz predmetnog područja stvorena je osnova za dalja istraživanja iz forenzike.

Opseg i bogatstvo podataka u ovoj  knjizina zavidnoj su razini. Naime, autori daju pregled nastanka zaštićenih dokumenata, a posljedično su uz dokument vezane i novčanice kao jedan od najzaštićenijih platežnih proizvoda na razini država ili šire zajednice (EU). Završetak knjige vezan je uz rukopise i potpise, njihove definicije, nastanak, izuzimanje i način vještačenja. Knjiga je napisana pregledno, sustavno, razumljivo, mjerljivo i interdisciplinarno. Autori izrazito jednostavnim i razumljivim jezikom vode nit kroz materiju povijesnoga nastanka dokumenata, odnosno novčanice, vrstama papira i načinima njegove izrade, načine zaštite dokumenata i novčanica te načine njihova krivotvorenja. U zadnjem je dijelu knjige obrađena forenzična analiza rukopisa i potpisa kroz temeljne karakteristike te poredbeni način sagledavanja predmetne materije i načini vještačenja.

Da bi uopće došli do dijelova koji su vezani za vještačenje, autori su  obradili i kemijske sastave pigmenata. Isto tako obrađuju i instrumentalne metode analiza koje se mogu primijeniti i koje se uopće primjenjuju u laboratorijskom radu u forenzičnim istraživanjima i vještačenjima.

Autori u knjizi ne poimaju dokumente samo kao klasičan izraz. Uz novčanice, koje su tehnološki zapravo zaštićenidokumenti,autori su potpuno ispravno inkorporirali i platnekartice (bankovne i nebankovne), a koje su s obzirom na zaštitu sukladne zaštitidokumenata i novčanica, te se u platnom prometu češće krivotvore nego novac u svom gotovinskom obliku.

Autori detaljno opisuju način ostvarivanja i razjašnjavanja forenzične metodologijske zadaće pretvorbe materijalnoga tragau materijalni dokaz, i to znanstvenim fizikalno-kemijskih analizama metode rada, koje materijaliziraju i fiksiraju stanje dokaza.

Forenzična se analiza novca, dokumenata i rukopisa provodi ponajprije pri sumnji u počinjenju kaznenih djela krivotvorenja, kao što su krivotvorenje novca, krivotvorenje vrijednosnih papira, krivotvorenje znakova za vrijednost, krivotvorenje isprave, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te kaznenog djela izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –