Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Nives Opačić

Novi jezični putokazi : Hrvatski na raskrižjima

  • Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada
  • 08/2014.
  • , meki uvez
  • ISBN 9789531692731
  • Cijena: 155.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Knjiga "Novi jezični putokazi: Hrvatski na raskrižjima" Nives Opačić sastoji se od 23 studije koje prate društvene i jezikoslovne događaje od uspostave slobodne i međunarodno priznate RH do današnjih dana. Autorica upozorava i na utjecaj javnih medija na hrvatski standardni jezik, na pojavu "novogovora" te na pojavu spajanja stranih korijena i hrvatskih nastavaka, što naziva "pidžinizacijom hrvatskoga jezika". To je bilo vrijeme mnogih i (pre)brzih leksičkih promjena, koje su katkada bile tako strelovite da su dovodile u pitanje i doslovnu razumljivost komunikacije u javnoj sferi. Svaka takva promjena nerijetko je nosila sa sobom i političku konotaciju, pa se ubrzo javilo nešto što nije (tada, a vjerojatno ni danas) bilo svojstveno ni jednom drugom jeziku – a to je strah od vlastita, ali standardnog jezika. Pokušavajući ući u trag toj jedinstvenoj lingvističkoj pojavi – strahu od materinskoga jezika, ali od njegova standardnog oblika – autorica je pokušala proniknuti u to čega se više bojimo: materinskoga standardnog jezika ili stranoga jezika.

Taj presjek događaja na planu hrvatskoga standardnog jezika može sepromatrati prije svega sociološki, pa onda i sociolingvistički, jer se sve društvene pojave zrcale i u javnom jeziku.

U ovoj knjizi dobar dio zauzima i poučavanje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika. Taj dio postaje sve važniji i ulaskom Hrvatske u EU jer i hrvatski jezik time postaje jedan od službenih jezika EU. Na primjerima tvorbe glagolske imenice i stupnjevanja pridjeva pokazuje se nezgrapnost tvorbi kako su opisane u gramatikama hrvatskoga jezika te se nude jednostavnija rješenja.Važan blok tema odnosi se na globalizaciju i položaj tzv. malih jezika u tom novom svjetskom poretku. U dvjema završnim studijama analiziraju se djela "Ježeva kućica" Branka Ćopića i "Mali princ" Antoinea de Saint-Exuperyja. Oba su – svaki na svoj način – zrcalo prilika i vremena kada je pojedino izdanje nastajalo, pa tako možemo pratiti i ulizivanje jednoga prevodioca mlađoj publici (djela su bila dio školske lektire) tobožnjim slengom koji je sleng njegove generacije, ali ne i mlade publike za koju je prevodio, a "Ježeva kućica" jedinstven je  primjer kako se može „zaboraviti“ napisati ime autora na koricama. Samo je Branko Ćopić u demokratskoj Hrvatskoj ispario s naslovnice svojega popularnog djela.

Nives Opačić sustavno prati jezične pogreške i analizira ih na pristupačan, duhovit i čitateljima zanimljiv i razumljiv način. U knjizi se zrcale autoričina promišljanja hrvatskoga standardnog jezika. Knjiga je pisana razumljivo, jednostavno i pristupačno te će biti koristan priručnik i stručnjacima i laicima koje zanima hrvatski jezik i jezična kultura. Kroz nju se zrcali autoričino bogato iskustvo, jezično znanje i opća kultura.

Nives Opačić rođena je 1944. godine u Vukovaru. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1974. do 2004. bila viša lektorica hrvatskoga standardnog jezika na Odsjeku za kroatistiku. Od 1972. do 1974. radila je kao ugovorni lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, a od 1979. do 1981. na Sveučilištu u Rimu. Držala je (a drži i sada) radionice za prevoditelje raznih struka i profila, a niz godina predavala je hrvatski kao drugi i strani jezik strancima (na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i drugdje). Kao jezična savjetnica i recenzentica surađuje s gotovo svim većim hrvatskim izdavačkim kućama.

Godine 1972. osnovala je Društvo hrvatskih lektora (kojemu je u dva mandata bila i predsjednica). Znanstvene i stručne radove objavljuje u časopisima "Jezik", "Filologija", "Radovi Zavoda za slavensku filologiju", "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje", u zbornicima Društva za primijenjenu lingvistiku, "Riječki filološki dani" itd. Četrdesetak jezičnih savjeta objavila je u "Vjesniku", nekoliko stotina u obrazovnim emisijama Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije, a stalnu jezikoslovnu rubriku piše u "Vijencu", listu za kulturu Matice hrvatske, u "Hrvatskoj reviji" te u listu "Novinar". Od 2002. službeno je u mirovini, no znanstvenim radom bavi se i dalje. Živi u Zagrebu.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –